«ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր»

 

N 1(1359) 8 հունվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ» հասարակական կազմակերպության դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի 8-րդ մասի 1-ին և 2-րդ պարբերությունների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 26 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1396 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 17-ի N 988-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1694-Ն որոշումը

 

«ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ» հիմնադրամի վերակազմավորելու և ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 954-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1696-Ն որոշումը

 

N 2(1360) 10 հունվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Վեոլիա ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման սակագների մեղմացման միջոցառման մասին» ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1697-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 13-ի N 572-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1698-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1499-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1700-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1704-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1705-Ն որոշումը

 

«Հանրային ծառայությունները կարգավորող ոլորտում սպառողների շահերը պաշտպանող, ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան գրանցված հասարակական կազմակերպությունների ընտրության, գումարի տրամադրման կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1721-Ն որոշումը

 

N 3(1361) 15 հունվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«ՀՀ դատական օրենսգրքում լրացումներ ևփոփոխություններ կատարելու մասին» 15 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-34-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 15 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-35-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 15 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-36-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Առևտրային արբիտրաժի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 15 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-37-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 15 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-38-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 15 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-39-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Անասնաբուժության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 15 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-40-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 15 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-41-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության միջև առողջապահության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 12 հունվարի 2018 թվական ՆՀ-1-Ն հրամանագիրը

 

Ուղղում

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-266-Ն ՀՀ օրենքի

 

N 4(1362) 17 հունվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 10 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-1-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 10 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-2-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ռազմական ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 10 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-3-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Այլընտրանքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 10 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-4-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 10 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-5-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական պարտքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 10 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-6-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-7-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-8-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-9-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-10-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-11-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-12-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-13-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-14-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրագրերի մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-15-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-16-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-17-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-18-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հյուպատոսական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-19-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-20-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-21-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-22-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-23-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-24-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-25-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-26-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-27-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-28-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-29-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-30-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-31-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-32-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-33-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1726-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1442-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1727-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-266-Ն ՀՀ օրենքի

 

N 4(1362).1 19 հունվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1717-Ն որոշումը

 

N 5(1363) 24 հունվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 2015 թվականի նոյեմբերի 11-ի ՆՈ-045-Ն և ՆՈ-046-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 11 հունվարի 2018 թվականի ՆՈ-01-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 2014 թվականի դեկտեմբերի 19-ի ՆՈ-032-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 12 հունվարի 2018 թվականի ՆՈ-02-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

«Ահաբեկչական խմբավորումների կողմից նրանց վերահսկողության ներքո գտնվող Իրաքի Հանրապետության տարածքներում եզդի ժողովրդի նկատմամբ 2014 թվականին իրականացված ցեղասպանության դատապարտման մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 16 հունվարի 2018 թվականի Հ-001 հայտարարությունը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագրի շրջանակներում Երևան քաղաքի Ադոնցի փողոցի NN 4 և 4/3 հասցեներում կառուցվող բազմաբնակարան շենքային համալիրների բնակարանների վաճառքի կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1734-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 3-ի N 258-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1735-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1847-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 հունվարի 2018 թվականի N 2-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի օգոստոսի 19-ի N 1174-Ն և 2005 թվականի հունիսի 1-ի N 682-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 հունվարի 2018 թվականի N 7-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 23-ի N 175-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 հունվարի 2018 թվականի N 8-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունվարի 10-ի N 13-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 հունվարի 2018 թվականի N 9-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 15-ի N 1471-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 հունվարի 2018 թվականի N 10-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 1251-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 հունվարի 2018 թվականի N 11-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հունիսի 28-ի N 955-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 հունվարի 2018 թվականի N 12-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 1782-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 հունվարի 2018 թվականի N 13-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 29-ի N 488-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 հունվարի 2018 թվականի N 14-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-14-Ն ՀՀ օրենքի

 

N 6(1364) 31 հունվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2017 թվականի հունիսի 29-ին Երևանում ստորագրված` «1997 թվականի սեպտեմբերի 20-ի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջև միջազգային ավտոմոբիլային հաղորդակցության մասին» համաձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 23 հունվարի 2018 թվականի ՍԴՈ-1397 որոշումը

 

«2017 թվականի հունիսի 14-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության միջև կրթության որակավորումների, գիտական աստիճանների ու գիտական կոչումների փոխճանաչման և համադրելիության մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 23 հունվարի 2018 թվականի ՍԴՈ-1398 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Մարզաձևերի զարգացման հանրապետական համալիր կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի «Ուսումնական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն ամրացված գույքը հետ վերցնելու և ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության «Մարզաձևերի զարգացման հանրապետական համալիր կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1736-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 25-ի N 572-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 հունվարի 2018 թվականի N 25-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 9-ի N 13-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունվարի 2018 թվականի N 26-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 1081-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունվարի 2018 թվականի N 27-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 18-ի N 281-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունվարի 2018 թվականի N 32-Ն որոշումը

 

N 7(1365) 31 հունվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Սահմանադրական դատարանի մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-42-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-43-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-44-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-45-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-46-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հատուկ քննչական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-47-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-48-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-49-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-50-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-51-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Արհեստակցական միությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-52-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-53-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-54-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-55-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-56-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-57-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 26 հունվարի 2018 թվականի N 42-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 26 հունվարի 2018 թվականի N 43-Ն որոշումը

 

N 8(1366) 31 հունվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հաշվեքննիչ պալատի մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-58-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-59-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-60-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գանձապետական համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-61-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-62-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-63-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-64-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հատուկ քննչական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-65-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-66-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-67-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-68-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-69-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-70-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-71-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-72-Ն ՀՀ օրենքը

 

 

N 9(1367) 7 փետրվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-73-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-74-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-75-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-76-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-77-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-78-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-79-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-80-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-81-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի դեպարտամենտում պետական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-82-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-83-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-84-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-85-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-86-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-87-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-88-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-89-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-90-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-91-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության միջև քաղաքացիների փոխադարձ այցելությունների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-92-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փրկարար ուժերի և փրկարարի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-93-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 1 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-94-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հետաքննող լրագրողներ» հասարակական կազմակերպության դիմումի հիման վրա` ՀՀ հողային օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 6-րդ մասի՝ «մասնակցել» և 7-րդ մասի՝ «Աճուրդն սկսվելու պահից դահլիճ մտնելն արգելվում է» դրույթների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 30 հունվարի 2018 թվականի ՍԴՈ-1399 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 2-ի N 1307-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունվարի 2018 թվականի N 41-Ն որոշումը

 

«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունվարի 2018 թվականի N 47-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի N 927-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունվարի 2018 թվականի N 57-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1043-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունվարի 2018 թվականի N 58-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունվարի 2018 թվականի N 59-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունվարի 2018 թվականի N 60-Ն որոշումը

 

«2018 թվականի ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի և հրատապ օգնության չափերը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1566-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունվարի 2018 թվականի N 61-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 1109-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 փետրվարի 2018 թվականի N 70-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 փետրվարի 2018 թվականի N 72-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 19-ի N 1146-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 փետրվարի 2018 թվականի N 73-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 1-ի N 595-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 փետրվարի 2018 թվականի N 74-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 4-ի N 1044-Ն, 2005 թվականի հուլիսի 21-ի N 1113-Ն և 2007 թվականի փետրվարի 15-ի N 690-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 փետրվարի 2018 թվականի N 79-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 2 փետրվարի 2018 թվականի N 67-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«Գանձապետական համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-305-Ն ՀՀ օրենքի

 

«Վարչական իրավախախտուﬓերի վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացուﬓեր և փոփոխություն կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-324-Ն ՀՀ օրենքի

 

«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի հունվարի 10-ի N 15 և 2003 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1138-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու և որպես նվիրաբերություն գույք ընդունելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1430-Ն որոշման

 

N 10(1368) 12 փետրվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» 10 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-95-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 10 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-96-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

N 11(1369) 14 փետրվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 57-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 6 փետրվարի 2018 թվականի ՍԴՈ-1400 որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 2017 թվականի նոյեմբերի 20-ին ստորագրված` «Ոռոգման համակարգերի բարելավման ծրագրի համար լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 6 փետրվարի 2018 թվականի ՍԴՈ-1401 որոշումը

 

«2017 թվականի հոկտեմբերի 17-ին Երևանում և 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ին Հռոմում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Միավորված ազգերի կազմակերպության պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության միջև հիմնական համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 6 փետրվարի 2018 թվականի ՍԴՈ-1402 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև ստորագրված՝ Առավել մասնակցային, արդյունավետ և հաշվետու կառավարման զարգացմանն ուղղված համագործակցության համաձայնագրի թիվ 6 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 9 փետրվարի 2018 թվականի ՆՀ-95-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 224-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 փետրվարի 2018 թվականի N 84-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 94-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՀՔՐԴ1/0057/01/08

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ3/0088/01/09

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԼԴ/0108/01/10

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՄԴ/0004/11/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ1/0025/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ 21/32-313-17

 

N 12(1370) 14 փետրվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 1579-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 93-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 105-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 107-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 109-Ն որոշումը

 

«Արտոնագրային հարկի ամսական դրույքաչափերի կիրառման համար սահմանամերձ գյուղերի ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 111-Ն որոշումը