«ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր»

 

N 1(1276) 9 հունվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0200/01/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0016/01/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0105/01/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0146/01/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0224/01/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ/0195/01/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0002/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0038/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0130/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0192/11/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0337/06/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ/0034/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ/0094/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՎԲ-04/15 մասին

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՎԲ-06/15 մասին

 

N 1(1276).1 11 հունվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«Աղասի Տեր-Եսայանի և Նշան Իսպիրյանի դիմումների հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 52-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 231-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետի և 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 27 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1334 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1378-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1917-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1379-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համակարգի «Ուսումնամեթոդական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը միացման ձևով վերակազմակերպելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1853-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1380-Ն որոշումը

 

«Փոքր Մհեր» կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության Նուբարաշենի մասնաճյուղի գործունեությունը դադարեցնելու, «Փոքր Մհեր» կրթահամալիր» և «Ապարանի ռազմամարզական վարժարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները միաձուլման ձևով «Նուբարաշենի մարզառազմական մասնագիտացված դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության վերակազմակերպելու, ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը գույք ամրացնելու, ՀՀ պաշտպանության նախարարության «Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան» պետական հիմնարկի կողմից «Փոքր Մհեր» կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ավագ դպրոցի կրթական ծրագիրն իրականացվելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1381-Ն որոշումը

 

N 2(1277) 11 հունվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 16 դեկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-267-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև թիվ CAM 1007 01 D վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 23 դեկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-268-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև «Ենթակառուցվածքների կայունության աջակցության ծրագիր. երկրորդ փուլ (ընթացիկ գործառնություններ)» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 23 դեկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-269-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև «Զարգացման քաղաքականության չորրորդ վարկ» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 23 դեկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-270-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 9 հունվարի 2017 թվականի N 4-Ն որոշումը

 

N 2(1277).1 16 հունվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1313-Ն որոշումը

 

N 3(1278) 18 հունվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 19-ի N 165-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1383-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայություն հիմնադրելու, ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 14-ի N 431-Ն և 2013 թվականի հունիսի 13-ի N 624-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1384-Ն որոշումը

 

«ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1385-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1523-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1386-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մարտի 28-ի N 370-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ոչ պարենային արտադրանքների և ծառայությունների նկատմամբ պետական վերահսկողության իրականացման ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1387-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1389-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Աջակցություն մարդու իրավունքների պաշտպանությանը Հայաստանի Հանրապետությունում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հունվարի 2017 թվականի N 2-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հունվարի 2017 թվականի N 3-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 821 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հունվարի 2017 թվականի N 4-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 9 հունվարի 2017 թվականի N 2-Ն որոշումը

 

N 4(1279) 20 հունվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության և Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության միջև՝ ի շահ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի զորքերի (ուժերի) միացյալ խմբավորման, ճառագայթային, քիմիական և կենսաբանական իրավիճակը հայտնաբերելու և գնահատելու ոլորտում փոխգործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 14 հունվարի 2017 թվականի ՆՀ-2-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Կայուն դպրոցական սնունդ» հիմնադրամ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1391-Ն որոշումը

 

«Երևանի բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերակազմակերպելու, «Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն», «Կապանի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» և «Ստեփանավանի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հունվարի 2017 թվականի N 10-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 1400-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հունվարի 2017 թվականի N 11-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 1602-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 13-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 14-Ն որոշումը

 

N 5(1280) 25 հունվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-1-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-2-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-3-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-4-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-5-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-6-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-7-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-8-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-9-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-10-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական սահմանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-11-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-12-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-13-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-14-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-15-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-16-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-17-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-18-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-19-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-20-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գնումների մասին» 14 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-21-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-22-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-23-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-24-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-25-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Արհեստակցական միությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-26-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-27-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հակագնագցման (հակադեմփինգային) և փոխհատուցման միջոցների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-28-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-29-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-30-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ներքին շուկայի պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-31-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-32-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-33-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սպառողական կոոպերացիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-34-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-35-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գյուղատնտեսական վարկային ակումբների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-36-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-37-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 16 հունվարի 2017 թվականի ՀՕ-38-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի միջև համաֆինանսավորման համաձայնագրի թիվ 1 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 18 հունվարի 2017 թվականի ՆՀ-9-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև ստորագրված «Հայաստանի հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք» դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 18 հունվարի 2017 թվականի ՆՀ-10-Ն հրամանագիրը

 

«ՀՀ Նախագահի 2006 թվականի հուլիսի 31-ի ՆՀ-163-Ն հրամանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 18 հունվարի 2017 թվականի ՆՀ-11-Ն հրամանագիրը

 

N 6(1281) 26 հունվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Վրաստանի կառավարության միջև սահմանային ներկայացուցիչների՝ սահմանային կոմիսարների գործունեության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 19 հունվարի 2017 թվականի ՆՀ-13-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի փետրվարի 19-ի N 211-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 18-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օժանդակություն Հայաստանի հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացմանը» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեսկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 30-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1224-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 31-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկության բարելավում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 35-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 16 դեկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-267-Ն որոշման

 

 

N 6(1281).1 01 փետրվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1233-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1392-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ախթալայի համայնքի «Մ. Արամյանցի տուն (ամառանոց)» պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանի նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1393-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 17-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26-ի N 711-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 19-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 1008-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 20-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 17-ի N 329-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հունվարի 2017 թվականի N 21-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 28-Ն որոշումը

 

N 7(1282) 01 փետրվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2016 թվականի հոկտեմբերի 13-ին Երևանում ստորագրված` «Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության զարգացման մասին» պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող ռազմական նշանակության արտադրանքի առկայության և նպատակային օգտագործման նկատմամբ հսկողության իրականացման կարգի մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 24 հունվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1335 որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Փարիզում ստորագրված՝ «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» 2013 թվականի ապրիլի 19-ին Բրյուսելում ստորագրված համաձայնագրի կիրարկող արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 24 հունվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1336 որոշումը

 

«2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Փարիզում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև միգրացիոն գործընկերության վերաբերյալ համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 24 հունվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1337 որոշումը

 

«2015 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Բուրաբայում ստորագրված` Արտակարգ իրավիճակների կանխման և վերացման բնագավառում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 24 հունվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1338 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Հայաստանի կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության ընդլայնում» թիվ TFՕA3852 դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 25 հունվարի 2017 թվականի ՆՀ-240-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 21-ի N 1151-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 36-Ն որոշումը

 

«2017 թվականի ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի, հրատապ օգնության և մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 37-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 38-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 15-ի N 30-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 39-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N 1408-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 40-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 1109-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 41-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 25-ի N 796-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 42-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 26 հունվարի 2017 թվականի N 50-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 2015 թվականի ապրիլի 18-ի N 300-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 27 հունվարի 2017 թվականի N 62-Ն որոշումը

 

N 8(1283) 03 փետրվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև ստորագրված «Առավել մասնակցային, արդյունավետ և հաշվետու կառավարման զարգացմանն ուղղված համագործակցության համաձայնագրի» թիվ 4 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 28 հունվարի 2017 թվականի ՆՀ-242-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1809-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1395-Ն որոշումը

 

«ՀՀ քաղաքացու անձնագիր կամ նույնականացման քարտ ստանալու (փոխանակելու) համար դիմող անձի բնակվելու (գտնվելու) վայրում լուսանկարահանում իրականացնելու և մատնադրոշմները վերցնելու դեպքերն ու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հունվարի 2017 թվականի N 54-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26-ի N 733-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 55-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 5-ի N 1282-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 56-Ն որոշումը

 

«Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» վարկային ծրագրի շրջանակներում հասարակության և ետության կարիքների համար օտարման ենթակա սեփականության նախնական ուսումնասիրության մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 62-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 712-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 63-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի «Արդարադատության նախարարության և ԱՄՆ ՄԶԳ-ի միջև 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ին կնքված N AAG-111-G-13-001 զարգացման համագործակցության համաձայնագրի ներքո իրականացվող» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու և ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում ու ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 64-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 31 հունվարի 2017 թվականի N 71-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 2012 թվականի մարտի 20-ի N 233-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 1 փետրվարի 2017 թվականի N 78-Ն որոշումը

 

N 9(1284) 08 փետրվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա՝ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 258-րդ, 260-րդ, 262-րդ, 266-րդ և 267-րդ հոդվածների, «Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասերի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 24 հունվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1339 որոշումը

 

«Անաիդա Աղաջանյանի, Վլադիմիր Աղաջանյանի, Արմեն Աղաջանյանի և Արմինե Աղաջանյանի դիմումի հիման վրա` «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 31 հունվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1340 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Դ. Տոնոյանին ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 6 փետրվարի 2017 թվականի ՆՀ-246-Ա հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

«Ռազմարդյունաբերական և ռազմատեխնիկական քաղաքականության ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 31 հունվարի 2017 թվականի ՆԿ-15-Ն կարգադրությունը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի ցուցանիշներում փոփոխություններ, վերաբաշխումներ և լրացումներ, ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև պետական բյուջեի կատարման հետ կապված առանձին հարցերի մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1396-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 4-ի N 1585-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 61-Ն որոշումը

 

«Ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի վարման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 23-ի N 1060-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 68-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 1008-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 69-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 8-ի N 541-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 70-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի մարտի 19-ի N 277-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 72-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 86-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2000 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 778 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 87-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 668-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 88-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 665-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 89-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

«Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Աիդա Դավթյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ գործը կարճելու մասին» ՀՀ արդարադատության խորհրդի 2017 թվականի ԱԽ-1-Ո-1 որոշումը

 

N 10(1285) 15 փետրվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2016 թվականի նոյեմբերի 16-ին Երևանում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Մոլդովայի Հանրապետության կառավարության միջև քաղաքացիների` առանց մուտքի արտոնագրի այցելությունների մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 7 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1341 որոշումը

 

«2016 թվականի նոյեմբերի 10-ին Դուբայում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարության միջև անվտանգության բնագավառում համագործակցության և ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 7 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1342 որոշումը

 

«2016 թվականի նոյեմբերի 23-ին Մոսկվայում ստորագրված՝ «Բնական մորթուց հագուստի առարկաներ, հագուստի պարագաներ և այլ արտադրատեսակներ» ապրանքային դիրքի հսկիչ (նույնականացման) նշաններով ապրանքների դրոշմավորում ներդնելու փորձնական ծրագիրը 2015-2016 թվականներին իրականացնելու մասին» 2015 թվականի սեպտեմբերի 8-ի համաձայնագրի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 7 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1343 որոշումը

 

«Արամ Շահբազյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 213-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 7 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1344 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«2000 թվականի սեպտեմբերի 25-ի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների՝ առանց մուտքի արտոնագրերի փոխադարձ այցելությունների մասին» համաձայնագրում հայտագրերի փոխանակման ձևով փոփոխություններ կատարելու մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 փետրվարի 2017 թվականի ՆՀ-247-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Ազգային դեղամատյանը հրապարակելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 79-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 83-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հուլիսի 1-ի N 924-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 93-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 94-Ն որոշումը

 

«Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգը կոնցեսիոն պայմանագրով փոխանցելու մրցույթի անցկացման կարգը հաստատելու, մրցութային հանձնաժողով ստեղծելու և նշված համակարգը բժշկական օգնություն ու սպասարկում և դեղատնային գործունեություն իրականացնող լիցենզավորված սուբյեկտներում ներդնելու ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 95-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 23-ի N 797-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հունվարի 2017 թվականի N 97-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների շրջանակներում պետության կողմից Երևանի քաղաքապետին, Գյումրու, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի համայնքների ղեկավարներին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի, Գյումրու, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի համայնքների աշխատակազմերի սոցիալական աջակցության տարածքային բաժինների գործունեության կազմակերպման ծախսերի տարեկան նորմատիվները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 98-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 99-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ու ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 100-Ն որոշումը

 

«Կանոնադրական կապիտալում հիսուն տոկոսից պակաս պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսեր (բաժնեմաս) ունեցող առևտրային կազմակերպությունների պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերի (բաժնեմասի) ամբողջությամբ կամ մասնակի մասնավորեցման գործընթացը կանոնակարգելու և ՀՀ կառավարության 1999 թվականի օգոստոսի 5-ի N 499 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 101-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 10-ի N 805-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 102-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 4-ի N 329-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 103-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 104-Ն որոշումը

 

«Արտակարգ իրավիճակներում քաղաքացիական ավիացիայի օդանավակայանների գործելու և ՀՀ պետական մարմինների հետ փոխհամագործակցության կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 փետրվարի 2017 թվականի N 105-Ն որոշումը

 

«ՀՀ-ում գործարարի օրը նշելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 111-Ն որոշումը

 

«Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ծառայության գործունեության կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման 2017 թվականի ծախսերի կատարման նորմատիվները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 115-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 9 փետրվարի 2017 թվականի N 109-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 13 փետրվարի 2017 թվականի N 117-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1378-Ն որոշման

 

N 11(1286) 16 փետրվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գույք ամրացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 118-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի N 1543-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 120-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 18-ի N 783-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2017 թվականի N 121-Ն որոշումը

 

«ՀՀ-ում կենսաչափական անձնագրերի և նույնականացման քարտերի թողարկման, արդիականացված հանրային հավաստագրերի ենթակառուցվածքի ավտոմատացված համակարգի ներդրման, սպասարկման և փոխանցման նպատակով կոնցեսիայի պայմանագիր կնքելու իրավունք շնորհելու համար մրցույթի անցկացման կարգը հաստատելու և մրցութային հանձնաժողով ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 123-Ն որոշումը

 

«Երևանի ավագանու հերթական ընտրություն նշանակելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 124-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 15 փետրվարի 2017 թվականի N 135-Ն որոշումը

 

Վրիպակ

«Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՕ-4-Ն ՀՀ օրենքի

 

Ուղղում

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1313-Ն որոշման

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի ցուցանիշներում փոփոխություններ, վերաբաշխումներ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև պետական բյուջեի կատարման հետ կապված առանձին հարցերի մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1396-Ն որոշման

 

N 12(1287) 22 փետրվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«1925 թվականի հունիսի 17-ին Ժնևում ստորագրված` Ռազմական գործողությունների ժամանակ հեղձուցիչ, թունավորող կամ այլ գազերի օգտագործման և մանրէաբանական պատերազմի միջոցների արգելման մասին արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 14 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1345 որոշումը

 

«2016 թվականի նոյեմբերի 15-ին Երևանում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի (ՄՔՄՄԿ) միջև Հայաստանի Հանրապետությունում ՄՔՄՄԿ-ի կարգավիճակի մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 14 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1346 որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 2016 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված` «Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագիր» (ընթացիկ գործառնություններ) վարկային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 14 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1347 որոշումը

 

«Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասերի, 66-րդ հոդվածի, 426.2-րդ և 426.3-րդ հոդվածների, 49-րդ գլխի նորմերի, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի, 84-րդ հոդվածի, «Պատժից ազատելը» վերտառությամբ 12-րդ գլխի նորմերի, «ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի (2016 թվականի մայիսի 16-ի ՀՕ-83-Ն)` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 14 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1348 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի առաքման ժամանակ գների ձևավորման կարգի վերաբերյալ 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 11 փետրվարի 2017 թվականի ՆՀ-258-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև «ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի առուվաճառքի և հետագա գործունեության պայմանների մասին 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 11 փետրվարի 2017 թվականի ՆՀ-259-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման տասնմեկերորդ նստաշրջանի օրակարգի մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 6 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-271-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2017 թվականի գործունեության տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 7 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-272-Ն որոշումը

 

«Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների՝ ինտեգրված արժութային շուկայի կազմակերպման բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը (կից վերապահումով) վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 8 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-273-Ն որոշումը

 

«Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումների ղեկավարների խորհրդի կազմավորման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 8 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-274-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև «Վարկային համաձայնագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին (հատուկ գործառնություններ)» նամակ-համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 8 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-275-Ն որոշումը

 

«Փարիզյան համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 9 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-276-Ն որոշումը

 

«Կիոտոյի արձանագրության Դոհայի փոփոխությունը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 9 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-277-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Միջուկային փորձարկումների համապարփակ արգելման պայմանագրի կազմակերպության նախապատրաստական հանձնաժողովի միջև Միջուկային փորձարկումների համապարփակ արգելման պայմանագրի համար միջազգային մշտադիտարկման կառույցներին առնչվող աշխատանքների՝ ներառյալ հետվկայագրման աշխատանքների իրականացման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 9 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-278-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Արգենտինայի Հանրապետության կառավարության միջև հարկային հարցերում տեղեկատվության փոխանակման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 9 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-279-Ն որոշումը

 

«Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի ձևավորման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 9 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-280-Ն որոշումը

 

«Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության ստեղծման մասին» Մարաքեշի համաձայնագիրը փոփոխող արձանագրությունը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 9 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-281-Ն որոշումը

 

«Զինվորական և այլ կազմավորումների, դրանց շարժական գույքի, ինչպես նաև ռազմական նշանակության արտադրանքի փոխադրումների ոլորտում Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 9 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-282-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/0225/02/09 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0515/02/10 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0948/02/10 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/1618/02/10 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՇԴ/0570/02/10 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՆԴ/1788/02/12 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՇԴ/0201/02/12 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0137/02/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0368/02/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՇԴ/0299/02/13 մասին

 

N 13(1288) 22 փետրվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 12-ի N 702-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 127-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 767 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 128-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 129-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի մայիսի 2-ի N 726-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 130-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 131-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 149-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 151-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացնելու, գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 153-Ն որոշումը

 

N 13(1288).1 24 փետրվարի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաuտատելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հունվարի 2017 թվականի N 122-Ն որոշումը

 

N 14(1289) 01 մարտի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 20 փետրվարի 2017 թվականի ՀՕ-39-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 20 փետրվարի 2017 թվականի ՀՕ-40-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 20 փետրվարի 2017 թվականի ՀՕ-41-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 22 փետրվարի 2017 թվականի ՀՕ-42-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև ստորագրված «Աջակցություն Հայաստանում հանրային կառավարման բարեփոխումներին. ծառայությունների մատուցման բարելավում՝ ավելի արդյունավետ և պատասխանատու հանրային կառավարման միջոցով» ԵՄ բյուջետային աջակցության ծրագրի ֆինանսավորման համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 17 փետրվարի 2017 թվականի ՆՀ-266-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1795-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացում կատարելու և 2006 թվականի ապրիլի 27-ի N 618-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1397-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1638-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 132-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 3-ի N 825-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 133-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի N 484-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 134-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1310-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու և 2004 թվականի հուլիսի 29-ի N 1095-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 135-Ն որոշումը

 

«Երկրորդային հումքի ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 136-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մայիսի 20-ի N 933-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 137-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 138-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 12-ի N 286 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 139-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 294-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 140-Ն որոշումը

 

«Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի սանդղակը` ըստ երեխայի կարիքի ծանրության աստիճանի սահմանելու, ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 25-ի N 1365-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 46-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 141-Ն որոշումը

 

«Կենդանիների սպանդից գոյացած մթերքի անասնաբուժական դրոշմման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մայիսի 18-ի N 666-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 142-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 154-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 20-ի N 438 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 157-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 158-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1580-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 159-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մայիսի 29-ի N 645-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 160-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 224-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 161-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 162-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 163-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու և գնումների գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 164-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 165-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1420-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 166-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 821 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 167-Ն որոշումը

 

N 14(1289).1 01 մարտի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/2150/02/12 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ/0033/04/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/1025/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/1154/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/1320/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/5370/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/2083/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՇԴ/1590/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ1/2015/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ2/0078/04/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ3/0174/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ՏԴ/0045/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0643/02/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0781/02/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0169/02/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/2051/02/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՇԴ/0380/02/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ2/0189/02/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ՍԴ3/0139/02/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ 2-885, 3-203(ՎԴ) մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/4545/05/08 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0702/05/11 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/7029/05/11 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/3342/05/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/9692/05/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/10555/05/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/10561/05/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/11054/05/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ2/0462/05/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/1761/05/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/3314/05/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/4109/05/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/5084/05/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6495/05/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0475/05/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0811/05/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/1769/05/15 մասին

 

N 15(1290) 09 մարտի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2016 թվականի օգոստոսի 12-ին Բրազիլիայում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև տեխնիկական համագործակցության մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 28 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1349 որոշումը

 

«1990 թվականի հունիսի 26-ին Ստամբուլում ստորագրված՝ Ժամանակավոր ներմուծման մասին կոնվենցիայում (կից հայտարարությամբ) ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 28 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1350 որոշումը

 

«2016 թվականի նոյեմբերի 30-ին Մոսկվայում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի զորքերի (ուժերի) միացյալ խմբավորման մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 28 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1351 որոշումը

 

«2016 թվականի նոյեմբերի 9-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հյուսիսային շրջակա միջավայրի ֆինանսական կորպորացիայի միջև շրջանակային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 28 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1352 որոշումը

 

«2016 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության միջև` Մեղրի-Նուրդուզ սահմանային դարպասի համատեղ օգտագործման մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 28 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1353 որոշումը

 

«Աշոտ Քոչարյանի և այլոց դիմումի հիման վրա` ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 193-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 28 փետրվարի 2017 թվականի ՍԴՈ-1354 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 1251-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 177-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 1606-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 178-Ն որոշումը

 

«Հղիության արհեստական ընդհատման կարգն ու պայմանները հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2004 թվականի օգոստոսի 5-ի N 1116-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 180-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի պետական ծառայության կամավորներին ներկայացվող չափանիշները և նրանց ներգրավման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 189-Ն որոշումը

 

«Դիլիջան» ազգային պարկի 2017-2026 թվականների կառավարման պլանը և կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 190-Ն որոշումը

 

«Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների տվյալների բազաներում մշակվող անձնական տվյալներն էլեկտրոնային եղանակով փոխանցելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 192-Ն որոշումը

 

«ՀՀ տարածքում մի մաքսային մարմնից մյուս մաքսային մարմին իրականացվող տարանցման առանձնահատկությունները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 3-ի N 1930-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 194-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1127-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 195-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 196-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 197-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 684-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 198-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 13-ի N 305-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 199-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 1109-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 200-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 201-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 25-ի N 372-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 202-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 4-ի N 1646-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 203-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N 2388-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 204-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի մարտի 2-ի N 193 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 205-Ն որոշումը

 

«ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու, ինչպես նաև գույք նվիրաբերելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 207-Ն որոշումը

 

«ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 211-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 2 մարտի 2017 թվականի N 190-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 3 մարտի 2017 թվականի N 212-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 փետրվարի 2017 թվականի N 149-Ն որոշման

 

N 15(1290).1 15 մարտի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ 2, Բաբաջանյան-Տիչինա ճանապարհահատվածի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 206-Ն որոշումը

 

N 16(1291) 15 մարտի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2015 թվականի դեկտեմբերի 9-ին Աստանայում ստորագրված` Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի գործունեությունը շարունակելու մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 7 մարտի 2017 թվականի ՍԴՈ-1355 որոշումը

 

«ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 141րդ հոդվածի 5րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 7 մարտի 2017 թվականի ՍԴՈ-1356 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Լևոն Սուրենի Յոլյանին ՀՀ վերահսկիչ պալատի նախագահ նշանակելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 28 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-022-Ա որոշումը

 

«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման տասնմեկերորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 27 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-283-Ն որոշումը

 

«Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների միջգրադարանային բաժանորդագրության համակարգի ստեղծման մասին» 1999 թվականի հունվարի 13-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը (կից հայտարարությամբ) վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 27 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-284-Ն որոշումը

 

«Արտակարգ իրավիճակների կանխման և վերացման բնագավառում Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 27 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-285-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև միգրացիոն գործընկերության վերաբերյալ» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 27 փետրվարի 2017 թվականի ԱԺՈ-286-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև «Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագիր (ընթացիկ գործառնություններ)» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 1 մարտի 2017 թվականի ԱԺՈ-287-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարության միջև անվտանգության բնագավառում համագործակցության և ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 1 մարտի 2017 թվականի ԱԺՈ-288-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու, ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու և գնումների գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 212-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 213-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 13-ի N 1175-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 214-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 215-Ն որոշումը

 

«ՀՀ-ում գարնանացան ցորենի, հնդկացորենի, ոլոռի, սիսեռի, գարնանացան գարու, եգիպտացորենի, առվույտի և կորնգանի արտադրության զարգացման 2017 թվականի ծրագիրը հաստատելու և ֆինանսական միջոցների օգտագործումը թույլատրելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 216-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 712-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 217-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1456-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 218-Ն որոշումը

 

«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության «Ներմուծվող սննդամթերքի և (կամ) կենդանական ծագման մթերքի լաբորատոր փորձաքննության վճարներ» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 219-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1338-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 220-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 221-Ն որոշումը

 

«Նոր աշխատողի համար գրանցման հայտում և (կամ) եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական հաշվարկում ներառվելիք՝ անձին վերաբերող տեղեկատվությունը ՀՀ օրենսդրությամբ որպես սահմանափակ օգտագործման ենթակա տեղեկատվություն սահմանված լինելու դեպքում անձի համար գրանցման հայտը և (կամ) եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական հաշվարկը հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 223-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 23-ի N 175-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 224-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 13-ի N 1267-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 225-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 3-ի N 123-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 227-Ն որոշումը

 

N 17(1292) 22 մարտի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

 

«Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 14 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-43-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«Կարեն Մկրտչյանի և Նարինե Ավետիսյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 339-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 14 մարտի 2017 թվականի ՍԴՈ-1357 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի համայնքում և հարակից տարածքներում իրականացվող ներդրումային ծրագրերի նախագծերը ՀՀ կառավարության լիազոր մարմին ներկայացնելու, հավանության արժանացնելու և ծրագրերի նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 222-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 226-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի «Հարկային ծառայության մարմնի համակարգի և մաքսային ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների գոյացման և ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 238-Ն որոշումը

 

«Ապաստանի ընթացակարգի շրջանակներում ներկայացուցիչ նշանակելու կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 239-Ն որոշումը

 

«Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 2017-2022 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 240-Ն որոշումը

 

«Բնամթերային (ոչ դրամական) ձևով արտահայտված գործարքների ու գործառնությունների շրջանակներում ձևավորվող հարկման բազաների ու ակտիվների սկզբնական արժեքների որոշման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 241-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 մարտի 2017 թվականի N 242-Ն որոշումը

 

«Տարածք վարձակալելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությանն անհատույց օգտագործման տրամադրելու, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 244-Ն որոշումը

 

«Արաբական Միացյալ Էմիրությունների քաղաքացիներին ՀՀ մուտքի վիզայի պահանջից ազատելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 245-Ն որոշումը

 

«Սելեկցիոն նվաճման արտոնագրի և հեղինակային վկայագրի ձևերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 247-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1499-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 248-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 249-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 96-Ն և 2016 թվականի հունվարի 29-ի N 73-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 250-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 251-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մարտի 7-ի N 372-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 252-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 12-ի N 702-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 253-Ն որոշումը

 

«Ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի հարկային հաշվում պարտադիր ներառվող տվյալների շրջանակը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 254-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 255-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 256-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 19-ի N 1146-Ն որոշման մեջ փոփոխություն ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 268-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 503-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 257-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 15-ի N 30-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 258-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2302-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 259-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 260-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1587-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 261-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 13 մարտի 2017 թվականի N 239-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 16 մարտի 2017 թվականի N 264-Ն որոշումը

 

N 18(1293) 23 մարտի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 3-ի N 258-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 270-Ն որոշումը

 

«ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի ավիացիոն անվտանգության որակի հսկողության ազգային ծրագիրը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 2-ի N 1307-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 274-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 2-ի N 860-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 275-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի «Էլեկտրոնային մոնիթորինգի սարքավորումների փորձարկում քրեակատարողական հիմնարկների պիլոտային ստորաբաժանումներում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 276-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 277-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 9-ի N 99-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 278-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գնումների գործընթաց կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 279-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 24 մարտի 2017 թվականի N 290-Ն որոշումը.

 

N 19(1294) 29 մարտի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 20 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-44-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 20 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-45-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Քրեակատարողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 20 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-46-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 20 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-47-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 20 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-48-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 20 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-49-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 20 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-50-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կայազորային և պահակային ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 20 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-51-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 20 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-52-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-53-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-54-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-55-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-56-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-57-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բուսական աշխարհի մասին ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-58-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-59-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-60-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-61-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 2016 թվականի մայիսի 17-ի ՀՕ-49-Ն օրենքի 1-ին հոդվածը չեղյալ ճանաչելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-62-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-63-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-64-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գործատուների միությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-65-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 21 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-66-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 21 մարտի 2017 թվականի ՍԴՈ-1358 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև ստորագրված «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» շրջանակային ֆինանսավորման համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 18 մարտի 2017 թվականի ՆՀ-289-Ն հրամանագիրը

 

«ՀՀ Նախագահի 2009 թվականի հուլիսի 6-ի ՆՀ-155-Ն հրամանագրում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 20 մարտի 2017 թվականի ՆՀ-291-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

«ՀՀ Նախագահի 2004 թվականի մայիսի 20-ի ՆԿ-113-Ն կարգադրության մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 20 մարտի 2017 թվականի ՆԿ-54-Ն կարգադրությունը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 280-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 281-Ն որոշումը

 

«ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 284-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 22-ի N 1571-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 285-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1796-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 286-Ն որոշումը

 

«ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 289-Ն որոշումը

«Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2016 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 1161-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2017 թվականի N 290-Ն որոշումը

 

N 20(1295) 05 ապրիլի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

 

«Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 23 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-67-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 23 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-68-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 23 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-69-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 23 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-70-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 23 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-71-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ներդրումային ֆոնդերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 23 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-72-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 23 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-73-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-74-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-75-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Չափումների միասնականության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-76-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ստանդարտացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-77-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-78-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-79-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-80-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-81-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-82-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«ՀՀ գլխավոր դատախազի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 407-րդ հոդվածի 2.2-րդ մասի 2-րդ կետի, 414.2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի և 426.4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 28 մարտի 2017 թվականի ՍԴՈ-1359 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև ստորագրված «Վարկային համաձայնագրերում (հատուկ գործառնություններ) և ֆինանսավորման համաձայնագրերում (հատուկ գործառնություններ) փոփոխություններ կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 23 մարտի 2017 թվականի ՆՀ-303-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Մոլդովայի Հանրապետության կառավարության միջև զբոսաշրջության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 27 մարտի 2017 թվականի ՆՀ-306-Ն հրամանագիրը

 

«ՀՀ Նախագահի 2006 թվականի հուլիսի 31-ի ՆՀ-163-Ն հրամանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 31 մարտի 2017 թվականի ՆՀ-308-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 292-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 22-ի N 363-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 293-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 294-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 295-Ն որոշումը

 

«Տոտալիզատորի, անմիջականորեն (խաղասրահում) ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար նախատեսված համակարգիչները հարկային մարմնում հաշվառելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 296-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության «Հիմնարկներին և կազմակերպություններին ամրացված` յուրաքանչյուր միավոր մինչև հինգ միլիոն դրամ գնահատված արժեքով շարժական գույքի օտարման գործընթացում գտնվելու ժամանակահատվածում գույքի պահառության կազմակերպում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 298-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1797-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 300-Ն որոշումը

 

«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Սոցիալական ոլորտի բարեփոխումների» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 301-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 303-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 304-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 27 մարտի 2017 թվականի N 301-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 29 մարտի 2017 թվականի N 311-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 16 մարտի 2017 թվականի N 264-Ն որոշման

 

N 21(1296) 05 ապրիլի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 306-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 307-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարական կապի անվտանգության ապահովում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 308-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում (արտաբյուջետային միջոցների հաշվին)» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության կողմից ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին վարկային քարտային հաշիվներով շրջանառվող միջոցների չափաքանակները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 309-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «Քաղաքացիներին բժշկական օգնության և սպասարկման վճարովի ծառայությունների մատուցում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 310-Ն որոշումը

 

«ՀՀ հողային ֆոնդի` ըստ նպատակային նշանակության հողերի 2017 թվականի կադաստրային գները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 311-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1044-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 312-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 12-ի N 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 313-Ն որոշումը

 

«Բանվոր և կոլտնտեսական» հուշարձանը տեղափոխելու և ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հոկտեմբերի 7-ի N 1616-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 314-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 315-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի N 317-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 316-Ն որոշումը

 

N 22(1297) 12 ապրիլի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի նախապատրաստման համար» թիվ TF0A0418 դրամաշնորհի համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 1 ապրիլի 2017 թվականի ՆՀ-312-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև ստորագրված «Առողջապահական և սոցիալական ծառայությունների արդյունավետության բարելավման շուրջ» օժանդակության համաձայնագրի թիվ 8 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 1 ապրիլի 2017 թվականի ՆՀ-313-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև ստորագրված «Ավելի մրցունակ և զանազանեցված մասնավոր հատվածի շուրջ» օժանդակության համաձայնագրի թիվ 9 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 1 ապրիլի 2017 թվականի ՆՀ-314-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 331-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 332-Ն որոշումը

 

«Ավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների գծով ավելացված արժեքի հարկի փոխհատուցվող գումարները միասնական հաշիվ մուտքագրելու պարզեցված ընթացակարգ կիրառելու համար հարկ վճարողների չափանիշները, և նշված գումարների՝ մինչև 20 միլիոն դրամի հայտերի հիման վրա ավելացված արժեքի հարկի գումարների՝ միասնական հաշիվ մուտքագրման պարզեցված ընթացակարգը և ժամկետները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 333-Ն որոշումը

 

«ՀՀ համայնքների (Երևան քաղաքում՝ վարչական շրջանների) վեկտորային ֆորմատով կադաստրային քարտեզների բազային և թեմատիկ տեղեկատվության պարբերական թարմացման ծառայությունների մատուցման մասին պայմանագրի օրինակելի ձևը և այդ պայմանագրի հիման վրա տեղեկատվության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 336-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 337-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 16-ի N 153-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 338-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի N 534-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 339-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1730-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 340-Ն որոշումը

 

«Գյուղատնտեսական տեխնիկայի կայանի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 342-Ն որոշումը

 

N 23(1298) 12 ապրիլի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 343-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի «Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր (Երևան քաղաքի Ադոնց 6 հասցե)» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 344-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր տալու կամ փոխանակելու վճարովի ծառայություն» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 345-Ն որոշումը

 

«ՀՀ տարածքում արտակարգ իրավիճակների առաջացման կամ դրա սպառնալիքի, ՀՀ-ի վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության կամ պատերազմ հայտարարելու դեպքում ու ռազմական դրության պայմաններում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների, բնակչության ազդարարման և իրազեկման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 346-Ն որոշումը

 

«Զինծառայողին հետուսումնական պայմանագրային զինվորական ծառայության ընթացքում զինվորական ծառայությունից արձակելիս պայմանագրային պարտավորությունն անպատշաճ կատարելու համար իրավական հետևանքի կիրառման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 8-ի N 393-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 347-Ն որոշումը

 

«ՀՀ պետական բյուջեի նկատմամբ դրամային պարտավորությունների մասով իրավաբանական անձանց սնանկ ճանաչելու վերաբերյալ դիմում ներկայացնելուց ձեռնպահ մնալու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 348-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 12-ի N 286 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 349-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2000 թվականի հունիսի 15-ի N 320 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 350-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի օգոստոսի 12-ի N 1194-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 351-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 17-ի N 470-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 352-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունվարի 30-ի N 77 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 353-Ն որոշումը

 

«Օրգանական գյուղատնտեսության ոլորտում հավատարմագրում իրականացնող միջազգային կազմակերպությունների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 354-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1325-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 357-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 11 ապրիլի 2017 թվականի N 354-Ն որոշումը

 

N 24(1299) 19 ապրիլի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա` «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 86-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 7-րդ կետի, ՀՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 821 որոշմամբ հաստատված` ՀՀ-ում անձնագրային համակարգի կանոնադրության 19-րդ կետի և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի թիվ 884-Ն որոշման 1-ին հավելվածի 5-րդ կետի «թ» ենթակետի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 4 ապրիլի 2017 թվականի ՍԴՈ-1360 որոշումը

 

«Լառա Մովսեսյանի դիմումի հիման վրա` «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «դ» մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 11 ապրիլի 2017 թվականի ՍԴՈ-1361 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» վարկային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 360-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 361-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 362-Ն որոշումը

 

«Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին աջակցության պետական ծրագրի մշակման և հաստատման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 363-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 10-ի N 310-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 364-Ն որոշումը

 

«Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների դրոշմավորման համար «2013» ու «2014» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշերը կիրառությունից հանելու և «2013» ու «2014» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշերով դրոշմավորված ապրանքների իրացումն արգելելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 365-Ն որոշումը

 

«ՀՀ պետական գանձապետական կարճաժամկետ պարտատոմսերի, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման, հետգնման, շրջանառության և մարման կարգը, ՀՀ պետական գանձապետական խնայողական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման, հետգնման և մարման կարգը, գանձապետական պահառուի գործունեության կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1580-Ն, ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 1606-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 381-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գնումների աջակցման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը լուծարելու, ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 503-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 382-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2013 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1087-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 13 ապրիլի 2017 թվականի N 367-Ն որոշումը

 

N 25(1300) 20 ապրիլի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 383-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի «Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 384-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 385-Ն որոշումը

 

«Էլեկտրոնային ձևով գնումների կատարման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1370-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 386-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի նոյեմբերի 3-ի N 1122-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 387-Ն որոշումը

 

«Գնումների պլանի ձևը, դրա լրացման, հաստատման և հրապարակման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 390-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 20 ապրիլի 2017 թվականի N 378-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 20 ապրիլի 2017 թվականի N 379-Ն որոշումը

 

N 26(1301) 26 ապրիլի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«2013 թվականի հոկտեմբերի 10-ին ստորագրված՝ «Սնդիկի վերաբերյալ» Մինամատայի կոնվենցիայում (կից հայտարարությամբ) ամրագրված պարտավորություններ` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 18 ապրիլի 2017 թվականի ՍԴՈ-1362 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Գյուղատնտեսության ոլորտում քաղաքականության մոնիտորինգի և գնահատման կարողությունների զարգացման ծրագիր» թիվ TF0A4449 դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 19 ապրիլի 2017 թվականի ՆՀ-333-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Անշարժ գույքի կադաստր վարող մարմնի կողմից անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի ու դրանց գնահատումների (վերագնահատումների) վերաբերյալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տեղեկություններ ներկայացնելու կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մայիսի 22-ի N 641-Ն և 2007 թվականի ապրիլի 19-ի N 465-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 388-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումների կողմից Հայաստանի Հանրապետության անունից պայմանագրային հիմունքներով պահպանության և անվտանգության գծով իրականացվող ծառայությունների մատուցում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 389-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 19-ի N 160-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 391-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 392-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 16-ի N 792-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 393-Ն որոշումը

 

«Կուսակցության ֆինանսական միջոցների աղբյուրների և ծախսերի, ինչպես նաև գույքի մասին հաշվետվության հրապարակման և ներկայացման կարգը և հաշվետվության ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 403-Ն որոշումը

 

«Վերասոցիալականացման միջոցառումների և ծրագրերի մշակման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 404-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության «Երևան քաղաքի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Արարատի, Արմավիրի և Սյունիքի մարզերի բժշկական ուսումնական հաստատություններում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ կրթության և ուսուցման որակի բարելավման նպատակով վերապատրաստման դասընթացներ-սեմինարներ» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 405-Ն որոշումը

 

«2016 թվականի հոկտեմբերի 14-ին Ռուսաստանի Դաշնության Հյուսիսային Օսեթիայում ավտոբուսի վթարի հետևանքով տուժած անձի ընտանիքի անդամին պետական աջակցություն ցուցաբերելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 406-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Սաղմոսավանի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 407-Ն որոշումը

 

Ուղղում

«Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ-2, Բաբաջանյան-Հին Սիլիկյան ճանապարհահատվածում առկա գույքի և հողատարածքների նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1027-Ն որոշման

 

N 27(1302) 28 ապրիլի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի N 1 տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տարածքում անկողնային խնամք ստացող անձանց սպասարկման նպատակով կառուցվելիք նոր մասնաշենքի շինարարական աշխատանքների իրականացում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 408-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության «Տպագրության մարգարիտ». կոնֆերանս և ցուցահանդես` նվիրված Ոսկան Երևանցու տպագրությամբ հայերեն առաջին Աստվածաշնչի (1666 թ.) 350-ամյակին» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 409-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության «Դասընթացավարների վերապատրաստում. կանանց ազդեցության և տղամարդկանց ու կանանց իրավահավասարության խթանում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 410-Ն որոշումը

 

«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների կազմակերպիչների կողմից մեկ միլիոն ՀՀ դրամից ավելի գործարքներ իրականացնող հաճախորդների նույնականացման, տվյալների շտեմարանի ստեղծման և պահպանման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 411-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 1999 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 662 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 412-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1269-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 413-Ն որոշումը

 

«Եկամտային հարկով հարկման բազայի վերահաշվարկման դեպքերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 414-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, փոփոխություններ ու լրացումներ և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 424-Ն որոշումը

 

N 28(1303) 03 մայիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«Ալվարդ Գրիգորյանի և Խաչիկ Գրիգորյանի, «ՄԼԼ Ինդասթրիզ» ՍՊԸ-ի դիմումների հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 233-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 233.1-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 18 ապրիլի 2017 թվականի ՍԴՈ-1363 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի արտակարգ իրավիճակների, ճգնաժամերի և աղետների կառավարման ազգային վարչության միջև արտակարգ իրավիճակների ոլորտում համագործակցության մասին» փոխըմբռնման հուշագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 21 ապրիլի 2017 թվականի ՆՀ-335-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակութային ժառանգության, ձեռարվեստի և զբոսաշրջության կազմակերպության միջև զբոսաշրջության բնագավառում համագործակցության մասին» փոխըմբռնման հուշագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 27 ապրիլի 2017 թվականի ՆՀ-342-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության և «Ռոսատոմ» ատոմային էներգիայի պետական կորպորացիայի (Ռուսաստանի Դաշնություն) միջև 2015 թվականի հոկտեմբերի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև միջուկային վթարի վերաբերյալ օպերատիվ իրազեկման և միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության բնագավառում տեղեկատվության փոխանակման մասին» համաձայնագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարմանն ուղղված գործնական միջոցառումների իրականացման մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 27 ապրիլի 2017 թվականի ՆՀ-343-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Մոլդովայի Հանրապետության կառավարության միջև կրթության և գիտության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 27 ապրիլի 2017 թվականի ՆՀ-344-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 426-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի նոյեմբերի 12-ի N 1308-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 427-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2335-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 ապրիլի 2017 թվականի N 428-Ն որոշումը

 

«Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի վերջնական փակումից հետո ընդերքի օգտագործման հետ կապված շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում բնապահպանության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնի կողմից ընդերքօգտագործողի փոխարեն ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի պահպանման, դիտանցման և հսկողության միջոցառումներն իրականացնելու դեպքերը և կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 ապրիլի 2017 թվականի N 429-Ն որոշումը

 

«Նոտարների, անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց, ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպությունների ու մշտական հաստատությունների՝ հարկային մարմնում հաշվառման կանգնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 ապրիլի 2017 թվականի N 430-Ն որոշումը

 

«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2017/2018 ուսումնական տարվա՝ ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի) առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 434-Ն որոշումը

 

«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2017/2018 ուսումնական տարվա՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերն ըստ մասնագիտությունների հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 435-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017/2018 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրա ու դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերը և առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրա ու դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերի բաշխումը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 436-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 438-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-ի N 704-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 ապրիլի 2017 թվականի N 440-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1810-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 ապրիլի 2017 թվականի N 441-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի փետրվարի 25-ի N 98-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 28 ապրիլի 2017 թվականի N 397-Ն որոշումը

 

N 29(1304) 10 մայիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«Կոնգրես-ՀԺԿ» կուսակցությունների դաշինքի դիմումի հիման վրա` ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի ապրիլի 9-ի` «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 163-Ա որոշումը վիճարկելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 28 ապրիլի 2017 թվականի ՍԴՈ-1364 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության կողմից արձանագրված խախտումների համար վարչական տուգանքների գանձումների, գրանցման-քննական ծառայությունների դիմաց վճարումների և այլ վճարովի ծառայություններ» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 ապրիլի 2017 թվականի N 443-Ն որոշումը

 

«ՀՀ առողջապահության նախարարության առողջապահական տեսչական մարմին ստեղծելու, ՀՀ առողջապահության նախարարության առողջապահական տեսչական մարմնի կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1300-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, 2013 թվականի հուլիսի 25-ի N 857-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և 2013 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 1293-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 ապրիլի 2017 թվականի N 444-Ն որոշումը

 

«ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին ստեղծելու, ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1237-Ն, 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 654-Ն, 2004 թվականի ապրիլի 14-ի N 649-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1149-Ն և 2008 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 1577-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 ապրիլի 2017 թվականի N 445-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 ապրիլի 2017 թվականի N 446-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու ու ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 ապրիլի 2017 թվականի N 447-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 ապրիլի 2017 թվականի N 448-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության միջոցառումները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 ապրիլի 2017 թվականի N 449-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 450-Ն ոորոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 1177-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 451-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 8-ի N 1419-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 452-Ն որոշումը.

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1308-Ն որոշման գործողությունը կասեցնելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 453-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1226-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 454-Ն որոշումը.

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 712-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 455-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 1474-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 456-Ն որոշումը

 

«Գույք ամրացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1204-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» 4 մայիսի 2017 թվականի N 457-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 5-ի N 484-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 458-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 22-ի N 437-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 459-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 4-ի N 1268-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 460-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 3 մայիսի 2017 թվականի N 409-Ն որոշումը

«Արարատյան դաշտի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի 6 մայիսի 2017 թվականի N 413-Ն որոշումը

 

N 30(1305) 17 մայիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«Համլետ Չատինյանի և այլոց դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 2, 27, 29 և 38-րդ հոդվածների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 5 մայիսի 2017 թվականի ՍԴՈ-1365 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ճապոնիայի կառավարության միջև «Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության արխիվային ձայնագրությունները թվայնացնելու համար նախատեսված սարքավորումների բարելավման ծրագրի համար» հայտագրերի փոխանակմամբ կնքված դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 5 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-353-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Գույքի փոխանակության թույլտվություն տալու, գույք ամրացնելու, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 471-Ն որոշումը

 

«Հարկային ստուգման արդյունքում հարկային մարմինների կողմից վերահաշվարկված հասույթի մեծությանը համապատասխան հաշվարկված ռոյալթիի վճարման ժամանակացույցի կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 472-Ն որոշումը

 

N 30(1305).1 20 մայիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա» հիմնադրամի վերակազմավորելու և գույք տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 474-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1231-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 մայիսի 2017 թվականի N 475-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 մայիսի 2017 թվականի N 476-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 մայիսի 2017 թվականի N 477-Ն որոշումը

 

«ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 478-Ն որոշումը

 

«Շնորհատուի կողմից օպերատորին հանրային ծառայությունների մատուցման ենթակառուցվածքներ տրամադրելու վերաբերյալ համաձայնությունները (պայմանագրերը) հարկման նպատակով որպես կոնցեսիոն պայմանագիր որակելու չափանիշներն ու ընթացակարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 մայիսի 2017 թվականի N 479-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 25-ի N 169-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 480-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մայիսի 20-ի N 933-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 մայիսի 2017 թվականի N 481-Ն որոշումը

 

«ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար 2017 թվականին անհրաժեշտ որոշ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնման գործընթացն իրականացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 482-Ն որոշումը

 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 483-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0110/01/12 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՎԴ/0033/01/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0230/01/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ3/0226/01/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0025/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0013/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0226/11/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0303/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0007/11/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ3/0010/06/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ3/0034/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ/0044/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ3/0201/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0002/12/16 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0003/12/16 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ/0017/12/16 մասին

 

N 31(1306) 22 մայիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Դատավորին որպես մեղադրյալ ներգրավելու համաձայնություն տալու մասին Հանրապետության Նախագահին առաջարկություն ներկայացնելու վերաբերյալ» ՀՀ արդարադատության խորհրդի 2017 թվականի ԱԽ-5-Ո-4 որոշումը

 

«Դատավորին կալանավորելու համաձայնություն տալու մասին Հանրապետության Նախագահին առաջարկություն ներկայացնելու վերաբերյալ» ՀՀ արդարադատության խորհրդի 2017 թվականի ԱԽ-5-Ո-5 որոշումը

 

N 32(1307) 24 մայիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 12 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-354-Ն հրամանագիրը

 

«2017 թվականի ամառային զորակոչ անցկացնելու և զորացրում կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 15 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-355-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1937-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 496-Ն որոշումը

 

«Ծնողական պարտականությունների և երեխայի պաշտպանությանն ուղղված միջոցների առնչությամբ իրավասության, կիրառելի իրավունքի, ճանաչման, իրականացման և համագործակցության մասին» կոնվենցիայով նախատեսված կենտրոնական մարմին նշանակելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 մայիսի 2017 թվականի N 497-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1042-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 765 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 մայիսի 2017 թվականի N 498-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 1-ի N 1245-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 մայիսի 2017 թվականի N 499-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 501-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 502-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Լոռու մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 մայիսի 2017 թվականի N 503-Ն որոշումը

 

«Լուծարման (պետական հաշվառումից հանման) ենթակա հարկ վճարողների ցանկերը և ցանկերում ներառված հարկ վճարողների՝ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող պարտավորությունների բացակայության մասին տեղեկանքը ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 մայիսի 2017 թվականի N 515-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 մայիսի 2017 թվականի N 516-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 1442-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 մայիսի 2017 թվականի N 519-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 մայիսի 2017 թվականի N 520-Ն որոշումը

 

N 33(1308) 31 մայիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության և Վրաստանի աշխատանքի, առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության նախարարության միջև առողջապահության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 23 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-413-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարության միջև գիտական և տեխնիկական համագործակցության մասին» փոխըմբռնման հուշագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 23 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-414-Ն հրամանագիրը

 

«Ս. Ղուկասյանին ՀՀ պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության պետի պաշտոնից ազատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 25 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-443-Ա հրամանագիրը

 

«Ա. Բաղդասարյանին ՀՀ պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության պետ նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 25 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-444-Ա հրամանագիրը

 

«Վ. Գաբրիելյանին ՀՀ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 25 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-446-Ա հրամանագիրը

 

«Վ. Գաբրիելյանին ՀՀ փոխվարչապետ նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 25 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-447-Ա հրամանագիրը

 

«Ս. Կարայանին ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 25 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-448-Ա հրամանագիրը

 

«Է. Նալբանդյանին ՀՀ արտաքին գործերի նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 25 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-449-Ա հրամանագիրը

 

«Վ. Սարգսյանին ՀՀ պաշտպանության նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 25 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-450-Ա հրամանագիրը

 

«Ի. Առաքելյանին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 25 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-451-Ա հրամանագիրը

 

«Ա. Մանուկյանին ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 25 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-452-Ա հրամանագիրը

 

«Վ. Մարտիրոսյանին ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 25 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-453-Ա հրամանագիրը

 

«Դ. Հարությունյանին ՀՀ արդարադատության նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 25 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-454-Ա հրամանագիրը

 

«Հ. Հակոբյանին ՀՀ սփյուռքի նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 25 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-455-Ա հրամանագիրը

 

«Վ. Արամյանին ՀՀ ֆինանսների նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 25 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-456-Ա հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Ազգային ժողովի վեցերորդ գումարման մշտական հանձնաժողովներ ստեղծելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 19 մայիսի 2017 թվականի ԱԺՈ-001-Ն որոշումը

 

«Արա Բաբլոյանին ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 18 մայիսի 2017 թվականի ԱԺՈ-001-Ա որոշումը

 

«Էդուարդ Շարմազանովին ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 19 մայիսի 2017 թվականի ԱԺՈ-002-Ա որոշումը

 

«Արփինե Հովհաննիսյանին ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 19 մայիսի 2017 թվականի ԱԺՈ-003-Ա որոշումը

 

«Միքայել Մելքումյանին ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 19 մայիսի 2017 թվականի ԱԺՈ-004-Ա որոշումը

 

«Հակոբ Հակոբյանին ՀՀ Ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 20 մայիսի 2017 թվականի ԱԺՈ-005-Ա որոշումը

 

«Արմեն Աշոտյանին ՀՀ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 20 մայիսի 2017 թվականի ԱԺՈ-006-Ա որոշումը

 

«Վարդան Բոստանջյանին ՀՀ Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 20 մայիսի 2017 թվականի ԱԺՈ-007-Ա որոշումը

 

«Նաիրա Զոհրաբյանին ՀՀ Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 20 մայիսի 2017 թվականի ԱԺՈ-008-Ա որոշումը

 

«Կորյուն Նահապետյանին Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 20 մայիսի 2017 թվականի ԱԺՈ-009-Ա որոշումը

 

«Հրայր Թովմասյանին ՀՀ Ազգային ժողովի պետական-իրավական և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 20 մայիսի 2017 թվականի ԱԺՈ-010-Ա որոշումը

 

«Վարդևան Գրիգորյանին ՀՀ Ազգային ժողովի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 20 մայիսի 2017 թվականի ԱԺՈ-011-Ա որոշումը

 

«Խոսրով Հարությունյանին ՀՀ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 20 մայիսի 2017 թվականի ԱԺՈ-012-Ա որոշումը

 

«Գագիկ Մինասյանին ՀՀ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 20 մայիսի 2017 թվականի ԱԺՈ-013-Ա որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

«ՀՀ Նախագահի 2014 թվականի հունիսի 30-ի ՆԿ-93-Ն կարգադրության մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 18 մայիսի 2017 թվականի ՆԿ-82-Ն կարգադրությունը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հոկտեմբերի 6-ի N 2417-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 1399-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 224-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 մայիսի 2017 թվականի N 514-Ն որոշումը

 

«Մի շարք կազմակերպություններ վերակազմակերպելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում լրացում ու փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 529-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին գույք ամրացնելու, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 1821-Ն և 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 463-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 մայիսի 2017 թվականի N 530-Ն որոշումը

 

«ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հայաստանում տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի, մոր և մանկան առողջության և ընտանիքի պլանավորման/վերարտադրողական առողջության բարելավում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 մայիսի 2017 թվականի N 531-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 մայիսի 2017 թվականի N 532-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 մայիսի 2017 թվականի N 533-Ն որոշումը

 

«Էլեկտրոնային աճուրդի իրականացման կարգը և էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ձեռք բերվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ցուցակը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 մայիսի 2017 թվականի N 534-Ն որոշումը

 

«Ամբերդ ամրոց», «Բերդ» պատմամշակութային արգելոցներ ստեղծելու, «Ամբերդ ամրոց», «Բերդ» պատմամշակութային արգելոցների մասնաճյուղեր ստեղծելու և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 7-ի N 312-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 մայիսի 2017 թվականի N 541-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 1182-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 մայիսի 2017 թվականի N 542-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի N 165-Ն որոշման

 

N 34(1309) 01 հունիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 1 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-83-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 1 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-84-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 1 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-85-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 1 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-86-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«ՀՀ Նախագահի 2006 թվականի հուլիսի 31-ի ՆՀ-163-Ն հրամանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 1 հունիսի 2017 թվականի ՆՀ-474-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1304-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 553-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 4-ի N 1751-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 556-Ն որոշումը

 

«Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ՀՀ ներկայացուցչի մասին» ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 577-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 29 մայիսի 2017 թվականի N 494-Ն որոշումը

 

N 35(1310) 07 հունիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2016 թվականի նոյեմբերի 30-ին Մոսկվայում ստորագրված` «Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջև «Պաշտպանական համակարգեր» միջպետական ֆինանսաարդյունաբերական խմբի ստեղծման մասին» 2000 թվականի փետրվարի 11-ի համաձայնագրին ՀՀ կառավարության միանալու մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 25 մայիսի 2017 թվականի ՍԴՈ-1366 որոշումը

 

«2016 թվականի նոյեմբերի 30-ին Մոսկվայում ստորագրված` «Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջև «Պաշտպանական համակարգեր» միջպետական ֆինանսաարդյունաբերական խմբի ստեղծման մասին» 2000 թվականի փետրվարի 11-ի համաձայնագրում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 25 մայիսի 2017 թվականի ՍԴՈ-1367 որոշումը

 

«2016 թվականի սեպտեմբերի 16-ին Բիշկեկում ստորագրված` Քրեական դատավարության մասնակիցների պաշտպանության մասին 2006 թվականի նոյեմբերի 28-ի համաձայնագիրը՝ պաշտպանության միջոցների իրականացման հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման հարցերով իրագործելու վերաբերյալ արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 25 մայիսի 2017 թվականի ՍԴՈ-1368 որոշումը

 

«2016 թվականի հունիսի 7-ին Բիշկեկում ստորագրված` Ազատ առևտրի գոտու մասին 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի պայմանագրի մասնակից պետությունների միջև պետական գնումների կարգավորման կանոնների և ընթացակարգերի մասին արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 25 մայիսի 2017 թվականի ՍԴՈ-1369 որոշումը

 

«Միշա Պետրոսյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 160-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 25 մայիսի 2017 թվականի ՍԴՈ-1370 որոշումը

 

«Ջուլետա Եսայանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1202-րդ հոդվածի, «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքի 56-րդ հոդվածի 4-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 25 մայիսի 2017 թվականի ՍԴՈ-1371 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կառավարության միջև տեխնիկատնտեսական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 29 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-463-Ն հրամանագիրը

 

«Դ. Տոնոյանին ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 30 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-465-Ա հրամանագիրը

 

«Հ. Ռոստոմյանին ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 30 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-466-Ա հրամանագիրը

 

«Ա. Ամիրյանին ՀՀ մշակույթի նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 30 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-467-Ա հրամանագիրը

 

«Լ. Ալթունյանին ՀՀ առողջապահության նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 30 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-468-Ա հրամանագիրը

 

«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների միջև ծառայողական ու քաղաքացիական զենքի տեղափոխման մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 31 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-469-Ն հրամանագիրը

 

«Դ. Լոքյանին ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 31 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-470-Ա հրամանագիրը

 

«Ա. Մինասյանին ՀՀ բնապահպանության նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 31 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-471-Ա հրամանագիրը

 

«Ա. Ասատրյանին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 31 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-472-Ա հրամանագիրը

 

«Լ. Մկրտչյանին ՀՀ կրթության և գիտության նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 31 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-473-Ա հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Էլեկտրոնային եղանակով մաքսային հայտարարագրման իրականացման և մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորում չունեցող անձանց՝ մաքսային հայտարարագրման ավտոմատ համակարգ մուտք գործելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 546-Ն որոշումը

 

«ՀՀ սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 552-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 554-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 1110-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 555-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունիսի 10-ի N 633-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 557-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 5-ի N 219-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 558-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մայիսի 14-ի N 511-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 560-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մայիսի 21-ի N 523-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 561-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 562-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 864 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 563-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գնման գործընթաց իրականացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 568-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հունվարի 15-ի N 46-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 569-Ն որոշումը

 

«Հարկային մարմնի գործունեության շրջանակներում ռիսկի վրա հիմնված համալիր հարկային ստուգումների մեթոդաբանությունը և ռիսկայնությունը որոշող չափանիշների ընդհանուր նկարագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 570-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 մայիսի 2017 թվականի N 571-Ն որոշումը

 

«Պետական մարմիններում էլեկտրոնային փաստաթղթերի և էլեկտրոնային թվային ստորագրությունների կիրառման կարգը սահմանելու, էլեկտրոնային թվային ստորագրության կիրառմամբ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունները կամ գործողություններն էլեկտրոնային ձևով ձեռք բերելիս շահագործվող էլեկտրոնային համակարգերի տեխնիկական ընդհանուր պահանջները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2005 թվականի N 1595-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 572-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և փոփոխություններ, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 574-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի N 338-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 576-Ն որոշումը

 

«Քաթարի պետության քաղաքացիներին ՀՀ մուտքի վիզայի պահանջից ազատելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 578-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1937-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 579-Ն որոշումը

 

«Երևան քաղաքի բաշխումն ըստ տարածքային գոտիների սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 580-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

«ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի հուլիսի 7-ի N 638-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 31 մայիսի 2017 թվականի N 505-Ն որոշումը

 

N 35(1310).1 07 հունիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 1209-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 559-Ն որոշումը

 

N 36(1311) 09 հունիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Երևան քաղաքի գլխավոր պողոտայի` Աբովյան, Փավստոս Բուզանդի, Եզնիկ Կողբացու և Արամի փողոցներով պարփակված տարածքների նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 585-Ն որոշումը

 

«ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպությունների ցանկերը և դրանցում կատարվող փոփոխությունները հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 586-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 587-Ն որոշումը

 

«ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչություններին և հյուպատոսական հիմնարկներին, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպություններին իրենց կողմից ձեռք բերված ապրանքների, ընդունված աշխատանքների և (կամ) ստացված ծառայությունների գներում ներառված ավելացված արժեքի հարկի գումարների փոխհատուցման իրականացման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 588-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 589-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 29-ի N 945-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու և Երևանի քաղաքապետին լիազորություն վերապահելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 590-Ն որոշումը

 

«Օֆշորային գոտիների երկրների ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 595-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 596-Ն որոշումը

 

N 37(1312) 14 հունիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 174-րդ հոդվածի, 262-րդ հոդվածի 3-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 30 մայիսի 2017 թվականի ՍԴՈ-1372 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև ստորագրված «Հյուսիսային միջանցքի արդիականացման ծրագիր» վարկային համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 2 հունիսի 2017 թվականի ՆՀ-476-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ արդարադատության նախարարության «Արդարադատության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը գույք ամրացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 601-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 602-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշմանմեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 603-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-ի N 728-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 605-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Դատավորին որպես մեղադրյալ ներգրավելու համաձայնություն տալու մասին Հանրապետության Նախագահին առաջարկություն ներկայացնելու վերաբերյալ» ՀՀ արդարադատության խորհրդի 2017 թվականի ԱԽ-8-Ո-7 որոշումը

 

«Դատավորին կալանավորելու համաձայնություն տալու մասին Հանրապետության Նախագահին առաջարկություն ներկայացնելու վերաբերյալ» ՀՀ արդարադատության խորհրդի 2017 թվականի ԱԽ-8-Ո-8 որոշումը

 

«Դատավորին որպես մեղադրյալ ներգրավելու համաձայնություն տալու մասին Հանրապետության Նախագահին առաջարկություն ներկայացնելու վերաբերյալ» ՀՀ արդարադատության խորհրդի 2017 թվականի ԱԽ-8-Ո-9 որոշումը

 

«Դատավորին կալանավորելու համաձայնություն տալու մասին Հանրապետության Նախագահին առաջարկություն ներկայացնելու վերաբերյալ» ՀՀ արդարադատության խորհրդի 2017 թվականի ԱԽ-8-Ո-10 որոշումը

 

N 38(1313) 16 հունիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 9 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-87-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 9 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-88-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 9 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-89-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք տրամադրելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 1407-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 604-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 614-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի «Հայաստանում դատական արխիվների թվայնացում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 615-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 616-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1229-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 617-Ն որոշումը

 

«Պետական տուրքի գծով արտոնություն սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 618-Ն որոշումը

 

«Միջազգային զարգացման կազմակերպությունների ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 619-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 2159-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 620-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 23-ի N 174-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 621-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 1459-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 622-Ն որոշումը

 

«Հորիզոնական մոնիթորինգի համակարգից օգտվելու հնարավորություն ունեցող կազմակերպությունների գործունեության ոլորտները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 623-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 624-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 625-Ն որոշումը

 

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 4-ի N 765-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 626-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում ու փոփոխություններ և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 627-Ն որոշումը

 

«ՀՀ-ում արտադրվող և ՀՀ ներմուծվող՝ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների դրոշմավորման համար «Կ», «Հ», «Փ» և «Ք» սերիաների ակցիզային դրոշմանիշերը կիրառության մեջ դնելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 628-Ն որոշումը

 

N 39(1314) 21 հունիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

 

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 14 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-90-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«ՀՀ գլխավոր դատախազի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 285-րդ հոդվածի 5-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 13 հունիսի 2017 թվականի ՍԴՈ-1373 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հնդկաստանի Հանրապետության կառավարության միջև բաց տիեզերքի խաղաղ օգտագործման ոլորտում համագործակցության մասին» փոխըմբռնման հուշագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 14 հունիսի 2017 թվականի ՆՀ-482-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի անվտանգությանը ներկայացվող պահանջները հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1211-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 637-Ն որոշումը

 

 

«Երևան քաղաքի Աբովյան և Արամի փողոցներով պարփակված տարածքի նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 638-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«Հարկային ստուգման արդյունքում հարկային մարմինների կողմից վերահաշվարկված հասույթի մեծությանը համապատասխան հաշվարկված ռոյալթիի վճարման ժամանակացույցի կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 472-Ն որոշման

 

N 40(1315) 21 հունիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 19 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-91-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 19 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-92-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի վերակազմավորելու, որպես նվիրատվություն գույք ընդունելու և գույք տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 657-Ն որոշումը

 

N 41(1316) 28 հունիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության դիմումների հիման վրա` ՀՀ դատական օրենսգրքի 115.2-րդ հոդվածի 10-րդ մասի, 117-րդ հոդվածի 5-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 20 հունիսի 2017 թվականի ՍԴՈ-1374 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 2009 թվականի հոկտեմբերի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ ՆՈ-005-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 19 հունիսի 2017 թվականի ՆՈ-003-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հունվարի 22-ի N 130-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և խմելու ջուրը ոռոգման նպատակով օգտագործման կարգավորման, խմելու ջրի մատակարարման համակարգերից խմելու ջրի ապօրինի սպառումը և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) համակարգերի ապօրինի օգտագործումն արձանագրելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 658-Ն որոշումը

 

«Հորիզոնական մոնիթորինգի անցկացման վերաբերյալ դիմումի ձևը, լրացման, ներկայացման կարգը և ժամկետները, համաձայնագրի ձևը, կնքման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, կնքման, մերժման հիմքերը, մոնիթորինգի անցկացման և էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությանը (այդ թվում` գործարքների փաստաթղթավորմանը) և հաշվապահական հաշվառման ծրագրին իրական ժամանակում հարկային մարմնի տեղեկատվական համակարգի համար լրիվ հասանելիության ապահովման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 659-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն և 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N 212-Ն որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 660-Ն որոշումը

 

«Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտներում դիտանցման իրականացման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 661-Ն որոշումը

 

«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվող ստուգումների ստուգաթերթը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 662-Ն որոշումը

 

«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 663-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 664-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 665-Ն որոշումը

 

«Լավագույն հնարավոր տեխնոլոգիաներին ներկայացվող չափորոշիչները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 666-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 667-Ն որոշումը

 

«2017 թվականի ամառային զորակոչը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 669-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1521-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 670-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 671-Ն որոշումը

 

«Սեյսմիկ պաշտպանության հյուսիսային ծառայություն» և «Սեյսմիկ պաշտպանության հարավային ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները «Սեյսմիկ պաշտպանության արևմտյան ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը միացման ձևով վերակազմակերպելու, «Սեյսմիկ պաշտպանության արևմտյան ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1528-Ն և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 534-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 672-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի գնման պայմանագրերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 27-ի N 442-ՆԳ որոշումը չեղյալ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 673-Ն որոշումը

 

«Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման փոփոխված պլանների՝ ընդերքի օգտագործման հետ կապված շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում բնապահպանության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 674-Ն որոշումը

 

«Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլանների բովանդակությունը, ինչպես նաև ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման միջոցառումները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 675-Ն որոշումը

 

«Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման պլանի և ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլանի օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 676-Ն որոշումը

 

«Ընդերքօգտագործման թափոնների և ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների՝ ըստ վտանգավորության դասակարգման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 689-Ն որոշումը 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2010 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 731-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 21 հունիսի 2017 թվականի N 615-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 23 հունիսի 2017 թվականի N 617-Ն որոշումը

 

N 42(1317) 30 հունիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 27 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-93-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 27 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-94-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» 27 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-95-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-96-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ազդարարման համակարգի մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-97-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-98-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-99-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Օպերատիվ - հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-100-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-101-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-102-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-103-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-104-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-105-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-106-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-107-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-108-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-109-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-110-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարկային տեղեկատվության շրջանառության և վարկային բյուրոների գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-111-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-112-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-113-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարկային տեղեկատվության շրջանառության և վարկային բյուրոների գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-114-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-115-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 1109-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 712-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 973-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 713-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 483-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 714-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 3-ի N 1897-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 715-Ն որոշումը

 

«ՀՀ-ում գործող դեղագրքերի ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 716-Ն որոշումը

 

«Պետական տուրքի գծով արտոնություն սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 717-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար 2017 թվականին անհրաժեշտ որոշ ապրանքատեսակների, ծառայությունների և աշխատանքների գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 719-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Լոռու մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 720-Ն որոշումը

 

«ՀՀ դատախազությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 724-Ն որոշումը

 

N 43(1318) 06 հուլիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Արուսյակ Աբրահամյանի դիմումի հիման վրա` «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 9-րդ կետի «բ» ենթակետի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 27 հունիսի 2017 թվականի ՍԴՈ-1375 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ոռոգման համակարգի բարելավման ծրագիր» փոխառության համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 27 հունիսի 2017 թվականի ՆՀ-495-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև ստորագրված՝ առավել մասնակցային, արդյունավետ և հաշվետու կառավարման զարգացմանն ուղղված համագործակցության համաձայնագրի թիվ 5 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 28 հունիսի 2017 թվականի ՆՀ-496-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար ազգային ռազմավարության ծրագրի իրականացում» թիվ TFOA4543 դրամաշնորհի նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 28 հունիսի 2017 թվականի ՆՀ-497-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև 2008 թվականի մայիսի 27-ին ստորագրված ֆինանսական արձանագրության մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 29 հունիսի 2017 թվականի ՆՀ-503-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 22 հունիսի 2017 թվականի ԱԺՈ-002-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 693-Ն որոշումը

 

«Առանց փաստաթղթերով հիմնավորման համախառն եկամտից նվազեցվող օրապահիկի, ինչպես նաև դաշտային պայմաններում և տեղափոխման (տեղաշարժման) աշխատանքների կատարման դեպքում տրվող հատուցման գումարների չափերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 711-Ն որոշումը

 

«ՀՀ առողջապահության նախարարության առողջապահական տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի աշխատակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 718-Ն որոշումը

 

«ՀՀ քաղաքացու անձնագրում և նույնականացման քարտում անվան և ազգանվան անգլերեն, ինչպես նաև անվան, ազգանվան և հայրանվան հայերեն ամրագրման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 725-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, ինչպես նաև ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության կողմից արձանագրված խախտումների համար վարչական տուգանքների գանձումների, գրանցման-քննական ծառայությունների դիմաց վճարումներ և այլ վճարովի ծառայություններ» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշվով նախատեսված միջոցների հաշվին կատարվող ծախսերի չափաքանակը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 726-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N 1179-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 727-Ն որոշումը

 

«ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների 2017/2018 ուսումնական տարվա անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ) ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 728-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում ու փոփոխություն և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 738-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 20-ի N 1106-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 739-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 745-Ն որոշումը

 

Ուղղում

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-106-Ն ՀՀ օրենքի

 

N 43(1318).1 10 հուլիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/2333/02/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/2680/02/15 մասին

 

Ուղղում

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 745-Ն որոշման

 

N 44(1319) 12 հուլիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև ստորագրված «Ավելի մրցունակ և զանազանեցված մասնավոր հատվածի շուրջ» օժանդակության համաձայնագրի թիվ 10 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 6 հուլիսի 2017 թվականի ՆՀ-504-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունվարի 8-ի N 8-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 746-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1330-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունիսի 2017 թվականի N 749-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության արտաբյուջետային ֆոնդի օգտագործման ուղղություն սահմանելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 750-Ն որոշումը

 

«Օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց կողմից ՀՀ տարածքում ձեռք բերված ապրանքների արտահանման դեպքում դրանց գների մեջ ներառված և ՀՀ տարածքում վճարված ավելացված արժեքի հարկի գումարներն օտարերկրյա քաղաքացիներին ու քաղաքացիություն չունեցող անձանց փոխհատուցելու դեպքերը և կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունիսի 2017 թվականի N 751-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունիսի 2017 թվականի N 752-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մայիսի 24-ի N 679-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունիսի 2017 թվականի N 753-Ն որոշումը

 

«ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի աշխատակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունիսի 2017 թվականի N 754-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 755-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1387-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունիսի 2017 թվականի N 756-Ն որոշումը

 

«Շինությունների նպատակային նշանակության դասակարգման ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունիսի 2017 թվականի N 757-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1262-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունիսի 2017 թվականի N 758-Ն որոշումը

 

«Գնումների համակարգողների որակավորման շնորհման և նրանց շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 12-ի N 99-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունիսի 2017 թվականի N 759-Ն որոշումը

 

N 44(1319).1 14 հուլիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի զբոսաշրջության զարգացման հիմնադրամ ստեղծելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունիսի 2017 թվականի N 785-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԷԴ/0299/02/08 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/2524/02/10 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԷԴ/1871/02/11 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0473/02/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0529/02/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԼԴ/0647/02/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0591/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՎԴ3/0787/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0048/04/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԷԴ/0053/04/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԷԴ/0985/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0556/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/3908/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/4415/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/5066/02/14 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0598/02/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/1654/02/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/2190/02/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0090/04/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0395/02/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0714/02/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/5382/02/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/0049/04/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/3367/02/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՇԴ/0331/02/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ 3-145 (ՎԴ) 07-389 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ 07-3080 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/3170/05/12 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/8975/05/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ5/0519/05/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0558/05/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0721/05/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/1770/05/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/4084/05/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6047/05/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ1/0046/01/13 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԱԴ1/0023/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ/0061/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՎԴ4/0028/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0129/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0255/11/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ/0041/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ3/0014/01/15 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0005/15/16 մասին

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ/0123/06/16 մասին

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ/0004/06/16 մասին

 

N 45(1320) 19 հուլիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Շիրակամուտի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 հուլիսի 2017 թվականի N 771-Ն որոշումը

 

«Ավելացված արժեքի հարկից ազատվող գիտահետազոտական աշխատանքների չափանիշները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 հուլիսի 2017 թվականի N 772-Ն որոշումը

 

«Ապրանքների դրոշմավորման կանոնները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 հուլիսի 2017 թվականի N 773-Ն որոշումը

 

«Ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների գույքագրման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 հուլիսի 2017 թվականի N 774-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 հուլիսի 2017 թվականի N 775-Ն որոշումը

 

«ՀՀ մարզպետարաններին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 հուլիսի 2017 թվականի N 781-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի N 1543-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 հուլիսի 2017 թվականի N 782-Ն որոշումը

 

«Հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողների ցանկերի հրապարակման կարգը և ձևերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 հուլիսի 2017 թվականի N 783-Ն որոշումը

 

«Պիտանիության (պահպանման) ժամկետում չօտարված՝ դրոշմավորված ապրանքների դուրսգրման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 հուլիսի 2017 թվականի N 787-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն և 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N 212-Ն որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 660-Ն որոշման

 

N 46(1321) 20 հուլիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 15 հուլիսի 2017 թվականի ՀՕ-116-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N 474-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 հուլիսի 2017 թվականի N 821-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի մայիսի 23-ի N 443-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 18 հուլիսի 2017 թվականի N 770-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 18 հուլիսի 2017 թվականի N 771-Ն որոշումը

 

N 46(1321).1 20 հուլիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2018-2020 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հուլիսի 2017 թվականի N 818-Ն որոշումը

 

N 45(1320).1 24 հուլիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 7 հուլիսի 2017 թվականի ԱԺՈ-003-Ն որոշումը

 

N 47(1322) 26 հուլիսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Տրանսպորտային անվտանգության ապահովման ոլորտում ԱՊՀ մասնակից պետությունների տեղեկատվական փոխգործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 19 հուլիսի 2017 թվականի ՆՀ-513-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մայիսի 26-ի N 825-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 հուլիսի 2017 թվականի N 800-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1392-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 հուլիսի 2017 թվականի N 801-Ն որոշումը

 

«Առանձին ապրանքների, այդ թվում` օգտակար հանածոների և դրանց արտադրատեսակների արտադրության, շրջանառության ֆիզիկական ծավալների, իրացման փաստացի գների (այդ թվում` միջին) վերաբերյալ հաշվետվությունները հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը և այդ ապրանքների ցանկերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 հուլիսի 2017 թվականի N 802-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 հուլիսի 2017 թվականի N 803-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 11-ի N 1229-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 հուլիսի 2017 թվականի N 804-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 23-ի N 797-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 հուլիսի 2017 թվականի N 805-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 1820-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 հուլիսի 2017 թվականի N 806-Ն որոշումը

 

«Պարտապանի միակ բնակարանի իրացման համար նվազագույն գումար սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 հուլիսի 2017 թվականի N 808-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 հուլիսի 2017 թվականի N 813-Ն որոշումը

 

«Ճանապարհային հարկի պարտավորություններից, ինչպես նաև հարկային հաշվարկ ներկայացնելու պահանջ սահմանված չլինելու դեպքում բնապահպանական հարկի և բնօգտագործման վճարից ավելի վճարված գումարների հաշվանցման և (կամ) վերադարձման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 հուլիսի 2017 թվականի N 814-Ն որոշումը

 

«Ծխախոտի արտադրանքի առավելագույն մանրածախ գինը մակնշելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 հուլիսի 2017 թվականի N 817-Ն որոշումը

 

«Դեղատոմսով իրացվող դեղերի մասին տեղեկատվության վերաբերյալ մասնագիտական հրատարակություններին ներկայացվող պահանջները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 հուլիսի 2017 թվականի N 819-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 հուլիսի 2017 թվականի N 820-Ն որոշումը

 

«ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպությունների կողմից դրոշմավորման ենթակա ապրանքներն առանց դրոշմավորման ՀՀ ներմուծելու համար մաքսային մարմնի կողմից համաձայնություն տալու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 հուլիսի 2017 թվականի N 822-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 հուլիսի 2017 թվականի N 840-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 հուլիսի 2017 թվականի N 841-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 848-Ն որոշումը

 

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 849-Ն որոշումը

 

N 48(1323) 2 օգոստոսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կառավարության միջև միմյանց դեսպանությունների տեղակայման համար շենքեր և հողամասեր փոխադարձաբար տրամադրելու մասին» համաձայնագրում հայտագրերի փոխանակման ձևով փոփոխություններ կատարելու մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 22 հուլիսի 2017 թվականի ՆՀ-514-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցության շրջանակներում ՀՀ-ին տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու մասին» 2015 թվականի մայիսի 21-ի համաձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 22 հուլիսի 2017 թվականի ՆՀ-516-Ն հրամանագիրը

 

«ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և Հնդկաստանի Հանրապետության երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարության միջև երիտասարդության հարցերի բնագավառում համագործակցության մասին» փոխըմբռնման հուշագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 22 հուլիսի 2017 թվականի ՆՀ-517-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության, Եվրոպական հանձնաժողովի և Ռումինիայի տարածքային զարգացման, հանրային կառավարման և եվրոպական հիմնադրամների նախարարության միջև ստորագրված «ԵՀԳ անդրսահմանային համագործակցության 2014-2020 թվականների ծրագրի համար «Սևծովյան ավազան - 2014-2020» համատեղ գործառնական ծրագիր» ֆինանսավորման համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 22 հուլիսի 2017 թվականի ՆՀ-519-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունիսի 18-ի N 678-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 847-Ն որոշումը

 

«ՀՀ պետական և տարածքային կառավարման մարմինների ենթակայությամբ գործող թատերահամերգային, թանգարանային, մարզական-սպորտային կազմակերպությունների և ժամանցային կենտրոնների էլեկտրոնային տոմսերի տեղեկատվական-հաշվարկային միասնական ավտոմատացված համակարգի ստեղծման, ներդրման ու սպասարկման ծառայությունների գնման մրցույթի անցկացման կարգը և նշված համակարգի ստեղծման ու ներդրման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 հուլիսի 2017 թվականի N 850-Ն որոշումը

 

«Գույք ձեռք բերելու և օտարելու, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 հուլիսի 2017 թվականի N 857-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 8-ի N 657-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 858-Ն որոշումը

 

«ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 հուլիսի 2017 թվականի N 859-Ն որոշումը

 

«ՀՀ տարածքում շահագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցների արտանետումների սահմանային թույլատրելի մակարդակները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 965-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 860-Ն որոշումը

 

«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ձեռքբերման և իրացման գործընթացը կազմակերպելու, ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ ու լրացում կատարելու և գնման ընթացակարգ սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 861-Ն որոշումը

 

«Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգը կոնցեսիոն պայմանագրով փոխանցելու համար անցկացված մրցույթի արդյունքները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 866-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 821 և 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 974-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 867-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ Ազգային ժողովին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 868-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 869-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 870-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 20-ի N 436-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 871-Ն որոշումը

 

«Անշարժ գույքի հարկից 50 տոկոսի չափով ազատվող կազմակերպությունների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 872-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի N 224-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հուլիսի 2017 թվականի N 883-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 26 հուլիսի 2017 թվականի N 837-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին գույք ամրացնելու, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 1821-Ն և 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 463-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 մայիսի 2017 թվականի N 530-Ն որոշման

 

N 49(1324) 4 օգոստոսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ արխիվային հավաքածուի համալրման, հաշվառման, պահպանության և օգտագործման կարգը սահմանելու, ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ ու լրացում կատարելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 հուլիսի 2017 թվականի N 884-Ն որոշումը

 

«Ֆինանսական երաշխիք տվող իրավաբանական անձանց ներկայացվող չափանիշները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 885-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1119-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 886-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 2-ի N 175-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հուլիսի 2017 թվականի N 887-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մարտի 16-ի N 250-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հուլիսի 2017 թվականի N 893-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 1553-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հուլիսի 2017 թվականի N 895-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հուլիսի 2017 թվականի N 897-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 821 և 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 974-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 867-Ն որոշման

 

N 50(1325) 9 օգոստոսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հսկիչ գնումների ֆինանսական աղբյուրների և ձեռք բերված ու չվերադարձված ապրանքների տնօրինման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հուլիսի 2017 թվականի N 904-Ն որոշումը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքի 128-րդ հոդվածով սահմանված ծրագրերի՝ ՀՀ կառավարության հավանությանն արժանացման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հուլիսի 2017 թվականի N 905-Ն որոշումը

 

«Ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հուլիսի 2017 թվականի N 906-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 1694-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հուլիսի 2017 թվականի N 907-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հուլիսի 2017 թվականի N 908-Ն որոշումը

 

«Սուբսիդիաները, սուբվենցիաները և դրամաշնորհային ծրագրերը՝ որպես արտոնյալ որակավորող, փոփոխող կամ կասեցնող մասնագիտական հանձնաժողով ձևավորելու, հանձնաժողովի գործունեության կարգը և կազմը, հանձնաժողովի կողմից սուբսիդիաների, սուբվենցիաների ու դրամաշնորհային ծրագրերի` որպես արտոնյալ որակավորման, փոփոխման կամ կասեցման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հուլիսի 2017 թվականի N 910-Ն որոշումը

 

«ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ պետական բյուջեի կատարմանն ուղղված որոշ հարցերի մասին» ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 912-Ն որոշումը

 

«Մեղրի» ազատ տնտեսական գոտի» փակ բաժնետիրական ընկերություն ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 913-Ն որոշումը

 

N 51(1326) 11 օգոստոսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն և 2014 թվականի մարտի 27-ի N 375-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հուլիսի 2017 թվականի N 915-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 916-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 21-ի N 605-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 917-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հուլիսի 2017 թվականի N 918-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունիսի 17-ի N 843-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 919-Ն որոշումը

 

«Չափից ավելի վճարված անշարժ գույքի հարկի և փոխադրամիջոցների գույքահարկի գումարների հաշվանցման և (կամ) վերադարձի կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 920-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 7 օգոստոսի 2017 թվականի N 879-Ն որոշումը

 

 

N 52(1327) 16 օգոստոսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

«Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության և Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախարարության միջև ստորագրված «Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը անհատույց ֆինանսական օգնություն ցուցաբերելու մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 5 օգոստոսի 2017 թվականի ՆՀ-520-Ն հրամանագիրը

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության մաքսային ծառայության միջև մաքսային վիճակագրական տեղեկատվության փոխանակման մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 5 օգոստոսի 2017 թվականի ՆՀ-521-Ն հրամանագիրը

«Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև ստորագրված «Հարկային վարչարարության արդիականացման ծրագիր» ֆինանսավորման համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» նամակհամաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 5 օգոստոսի 2017 թվականի ՆՀ-522-Ն հրամանագիրը

«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև ստորագրված «Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագիր (ընթացիկ գործառնություններ)» վարկային համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 5 օգոստոսի 2017 թվա­կա­նի ՆՀ-523-Ն հրամանագիրը

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագիր» փոխառության համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 5 օգոստոսի 2017 թվականի ՆՀ-524-Ն հրամանագիրը

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի համար լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային համաձայնագրի թիվ 1 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 5 օգոստոսի 2017 թվականի ՆՀ-525-Ն հրամանագիրը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

«Թվային Հայաստան» հիմնադրամ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 926-Ն որոշումը

«Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ» հիմնադրամի վերակազմավորելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 927-Ն որոշումը

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀաշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 928-Ն որոշումը

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 929-Ն որոշումը

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 930-Ն որոշումը

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 21-ի N 1129-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 931-Ն որոշումը

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1452-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 932-Ն որոշումը

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գնումների գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 933-Ն որոշումը

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալն ավելացնելու և 2016 թվականի գործունեության արդյունքներով ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջե վճարման ենթակա շահութաբաժնի չափը նվազեցնելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվակնի N 934-Ն որոշումը

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 944-Ն որոշումը

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 945-Ն որոշումը

 

N 53(1328) 23 օգոստոսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության միջև արտակարգ իրավիճակների բնագավառում համագործակցության մասին» փոխըմբռնման հուշագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 15 օգոստոսի 2017 թվականի ՆՀ-527-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 948-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 949-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 294-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 950-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի «Հորիզոն-2020. Հետազոտությունների և նորարարության շրջանակային ծրագիր (2014-2020)» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու և ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում ու ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 951-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 952-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 25-ի N 552-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 953-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի ապրիլի 2-ի N 329-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 954-Ն որոշումը

 

«Բնակչության պետական ռեգիստր վարող լիազոր մարմնի կողմից հարկային մարմին տեղեկություններ ներկայացվելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 955-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մայիսի 21-ի N 552-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1317-Ն և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1301-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 956-Ն որոշումը

 

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքով պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար «Դ» սերիայի դրոշմապիտակները կիրառության մեջ դնելու և արժեքը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 957-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1911-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 958-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 959-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N 393-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 960-Ն որոշումը

 

«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների կամ ներդրումային ընկերությունների կողմից հաշվապահական հաշվառման համակարգչային ծրագրի միջոցով ստեղծված ֆայլի պատճենն ստուգում իրականացնող պաշտոնատար անձանց կողմից պահանջվելու և էլեկտրոնային կրիչով նշյալ պաշտոնատար անձանց տրամադրվելու կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 961-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Ներառական կրթության համակարգի հզորացում Հայաստանում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 974-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 976-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1566-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 977-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի N 249-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 979-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 3-ի N 202-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և 2012 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1288-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 981-Ն որոշումը

 

«Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան» հիմնադրամ ստեղծելու և հիմնադրամի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 983-Ն որոշումը

 

N 54(1329) 30 օգոստոսի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների կառուցմանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջները և չափանիշները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 984-Ն որոշումը

 

«Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների կառավարմանը և ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարմանն ու վերամշակմանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջները և չափանիշները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 985-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 986-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1819-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 987-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2329-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 988-Ն որոշումը

 

«Գյումրու N 3 ավագ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը լուծարելու, գույք տրամադրելու և ՀՀ կառավարության 2008 թվականի oգոստոսի 14-ի N 958-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 989-Ն որոշումը

 

«Ֆինանսական երաշխիքի բովանդակությունը և դրան ներկայացվող չափորոշիչները, դրանց ներկայացվող որակական չափանիշների գնահատման, ինչպես նաև ֆինանսական երաշխիքի հաշվարկման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 990-Ն որոշումը

 

«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 991-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 670-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 992-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1835-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 993-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 531-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 994-Ն որոշումը

 

«Քրեակատարողական ծառայողին պահելու և կրելու իրավունքով հաշվեցուցակային զենք և ռազմամթերք հատկացնելու, հատկացված զենքը պահելու, կրելու և հանձնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ

կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 995-Ն որոշումը

 

«ՀՀ պաշտպանության նախարարության համակարգի՝ հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողների և զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային ապահովության կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 9-ի N 947-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 1016-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2003 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 456-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 18 օգոստոսի 2017 թվականի N 916-Ն որոշումը

 

 

N 55(1330) 6 սեպտեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Նախագահի 2014 թվականի հունիսի 30-ի ՆԿ-93-Ն կարգադրության մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 1 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՆԿ-117-Ն կարգադրությունը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1538-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 1017-Ն որոշումը

 

«2017 թվականի ընթացքում Սևանա լճից բաց թողնվող ջրի՝ 170 մլն մ3-ը գերազանցող չափաքանակի հաշվին արտադրվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքից էներգահամակարգի ընկերություններում առաջացող լրացուցիչ շահույթի հաշվարկման և վճարման կարգը սահմանելու և ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությանն արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 1018-Ն որոշումը

 

«Հանրային աշխատանքների ներգրավման կարգը և ժամկետները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 1019-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 30-ի N 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 1020-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 312-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 1021-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության «Երևան քաղաքի Կառավարական N 2 մասնաշենքի հասցեում գտնվող շենքի բաղադրիչը համարվող տարածքները սեփականատերերից ձեռքբերում և Երևան քաղաքի Կառավարական N 2 շենքի սեփականատեր «Տանգո» փակ բաժնետիրական ընկերության օտարման գործարքների վճարահաշվարկային գործառնությունների իրականացում» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1023-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Շիրակի մարզպետարանին գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ և 2017 թվականի փետրվարի 16-ի N 153-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1024-Ն որոշումը

 

«Մի շարք պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ վերակազմակերպելու, գույք հետ վերցնելու, ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մայիսի 6-ի N 575-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և «Երևանի N 99 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1025-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի վարժարան պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերակազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1026-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1027-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1536-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1028-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 11-ի N 311-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1029-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1801-Ն և 2002 թվականի փետրվարի 13-ի N 121 որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1030-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի օգոստոսի 19-ի N 1354-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1032-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1033-Ն որոշումը

 

«Գիտական ծրագրերի ինտեգրմանն աջակցության կենտրոն» հիմնադրամ ստեղծելու և հիմնադրամի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1034-Ն որոշումը

 

N 56(1331) 13 սեպտեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Գյումրու N 23 հիմնական դպրոց» և «Գյումրու N 42 ավագ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները վերակազմակերպելու և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մայիսի 6-ի N 575-Ն և 2011 թվականի հունիսի 2-ի N 774-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1031-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1046-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ Լոռու մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1047-Ն որոշումը

 

«ՀՀ տարածքում ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ արտադրողներից կամ տարայավորողներից ձեռք բերված` ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքները ՀՀ տարածքից արտահանելու դեպքում վճարված ակցիզային հարկի գումարների փոխհատուցման կարգն ու ժամկետները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1048-Ն որոշումը

 

«Վ. Դավթյանի անվան N 149 ավագ դպրոց», «Գ. Զոհրապի անվան N 43 ավագ դպրոց» և «Արթիկի N 7 ավագ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները վերակազմակերպելու, գույք հետ վերցնելու, գույք ամրացնելու և ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունիսի 11-ի N 664-Ն ու 2010 թվականի մայիսի 6-ի N 575-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1049-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1052-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1053-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1054-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1327-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1055-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1056-Ն որոշումը

 

«Վանաձորի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների N 1 հատուկ (օժանդակ) դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և Ալավերդու մասնաճյուղ ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1057-Ն որոշումը

 

«Ճապոնիայի քաղաքացիներին ՀՀ մուտքի վիզայի պահանջից ազատելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1058-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունիսի 13-ի N 623-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1059-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ Ազգային ժողովին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1060-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 16-ի N 174-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1061-Ն որոշումը

 

«ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի «Համայնքային զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գործունեությունը դադարեցնելու, ՀՀ կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 765 և 2011 թվականի օգոստոսի 4-ի N 1107-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1062-Ն որոշումը

 

«Փրկարարական ծառայության շարային կանոնադրությունը սահմանելու մաuին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1069-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1070-Ն որոշումը

 

«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության «Ձորակ» հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ննջարանային մասնաշենքն զբաղեցրած անձանցից ազատելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1071-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն և 2017 թվականի ապրիլի 27-ի N 447-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1072-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1073-Ն որոշումը

 

«ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական նպատակային ֆոնդ» արտաբյուջետային հաշիվ» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1074-Ն որոշումը

 

«Գյումրու «Բալատոն» ավագ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերակազմակերպելու, գույք հետ վերցնելու և գույք տրամադրելու, ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մայիսի 6-ի N 575-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1075-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 13-ի N 857-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1076-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 2-ի N 86-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1077-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ պետական պահպանության ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1082-Ն որոշումը

 

«ՀՀ սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1083-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 1 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 971-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 6 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 989-Ն որոշումը

 

N 57(1332) 20 սեպտեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 29-ի N 474-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1084-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 7-ի N 884-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1085-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հոկտեմբերի 7-ի N 1398-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1086-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1069-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1087-Ն որոշումը

 

«Ա. Բ. Ալեքսանյանի անվան համաճարակաբանության, վիրուսաբանության և բժշկական մակաբուծաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը միացման ձևով վերակազմակերպելու և ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1134-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1088-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1089-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1090-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1767-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1091-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 23-ի N 184-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1106-Ն որոշումը

 

«Հարկային հաշվարկները հարկային մարմին թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1107-Ն որոշումը

 

«ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի ընդերքի գործակալության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 22-ի N 1476-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և 2002 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 1588-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1108-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 15 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1023-Ն որոշումը

 

N 57(1332).1 23 սեպտեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի N 122-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1105-Ն որոշումը

 

N 58(1333) 27 սեպտեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Արման Սահակյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 74-րդ և 75-րդ հոդվածների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 12 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1376 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության կարիքների համար 2017 թվականին վերապատրաստման ծառայությունների գնման գործընթացն իրականացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1116-Ն որոշումը

 

«Հանրակրթության ոլորտում իրականացվող կրթական բնույթի առարկայական մրցույթներին, մրցաշարերին, օլիմպիադաներին ներկայացվող չափորոշիչները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1117-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և գնման գործընթացն իրականացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1118-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1119-Ն որոշումը

 

«Մթնոլորտ արտանետումների կազմի նորմերն ու հսկման մեթոդները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հունվարի 11-ի N 67-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 14

սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1120-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1931-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1121-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ու ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 օգոստոսի 2017 թվականի N 1134-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 670-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1135-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1063-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1136-Ն որոշումը

 

«2017 թվականի նոյեմբերի 5-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին վարկային քարտային հաշիվներով շրջանառվող միջոցների չափաքանակները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1137-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1138-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություններ նշանակելու, անցկացնելու, ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1139-Ն որոշումը

 

N 59(1334) 4 հոկտեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Ժամանակավոր ներմուծման մասին» կոնվենցիան (կից հայտարարությամբ) վավերացնելու մասին» 27 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-117-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բնական մորթուց հագուստի առարկաներ, հագուստի պարագաներ և այլ արտադրատեսակներ» ապրանքային դիրքի հսկիչ (նույնականացման) նշաններով ապրանքների դրոշմավորում ներդնելու փորձնական ծրագիրը 2015-2016 թվականներին իրականացնելու մասին» 2015 թվականի սեպտեմբերի 8-ի համաձայնագրի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 27 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-118-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի գործունեությունը շարունակելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 27 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-119-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև տեխնիկական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 27 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-120-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության միջև Մեղրի-Նուրդուզ սահմանային դարպասի համատեղ օգտագործման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 27 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-121-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի (ՄՔՄՄԿ) միջև Հայաստանի Հանրապետությունում ՄՔՄՄԿ-ի կարգավիճակի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-122-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Մոլդովայի Հանրապետության կառավարության միջև քաղաքացիների` առանց մուտքի արտոնագրի այցելությունների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-123-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Փարիզում ստորագրված՝ «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» 2013 թվականի ապրիլի 19-ին Բրյուսելում ստորագրված համաձայնագրի կիրարկող արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-124-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կրթության բնագավառում խտրականության դեմ» կոնվենցիայի կողմ պետությունների միջև ծագող վեճերի լուծման համար պատասխանատու` հաշտեցման և միջնորդության հանձնաժողով ստեղծելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-125-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Էդիկ Հովսեփյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 336-րդ և 349-րդ հոդվածների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 19 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1377 որոշումը

 

«2017 թվականի հուլիսի 14-ին Լյուքսեմբուրգում և Բրյուսելում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության և ՆԱՏՕ-ի ապահովման և մատակարարման կազմակերպության միջև համագործակցության աջակցության մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 19 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1378 որոշումը

 

«2017 թվականի հունիսի 13-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Էստոնիայի Հանրապետության կառավարության միջև «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև՝ առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի կիրարկման մասին (կիրարկող արձանագրություն) արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 19 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1379 որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 2017 թվականի ապրիլի 10-ին և 2017 թվականի մայիսի 24-ին ստորագրված` «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր-Ծրագիր 2» (հատուկ գործողություններ) և Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև ստորագրված` «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր-Ծրագիր 3» (ընդհանուր գործողություններ) վարկային համաձայնագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին նամակ-համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 19 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1380 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության, «Կոտայքի և Գեղարքունիքի ԿԿԹԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև ստորագրված դրամաշնորհի համաձայնագիրը (Եվրոպական միությունից ներդրումային դրամաշնորհ) հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 26 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-831-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության, «Կոտայքի և Գեղարքունիքի ԿԿԹԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև ստորագրված դրամաշնորհի համաձայնագիրը (Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամից ներդրումային դրամաշնորհ) հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 26 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-832-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կրթության տեսչական մարմին ստեղծելու, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կրթության տեսչական մարմնի կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 1579-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու և 2004 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1927-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1150-Ն որոշումը

 

«Լսողական սարք և հաշմանդամի սայլակ ձեռք բերելու համար պետական հավաստագրեր տրամադրելու, դրանց գնային արժեքը որոշելու կարգը և պետական հավաստագրերի ձևերը հաստատելու, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, 2013 թվականի հունվարի 10-ի N 20-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1151-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1152-Ն որոշումը

 

«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1153-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1154-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1584-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1155-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1156-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1157-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1158-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և սոցիալական բնակարանային ֆոնդ հանդիսացող շենքերի բնակարաններում բնակվող շահառուներին անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված գույքը նվիրատվության կարգով հանձնելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1159-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1160-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1161-Ն որոշումը

 

«Ամենօրյա գործունեության ժամանակ արտակարգ իրավիճակների և ճգնաժամերի առաջացման դեպքում ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում ՀՀ պետական կառավարման մարմինների ներկայացուցիչների աշխատակարգը, խնդիրներն ու գործառույթները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1162-Ն որոշումը

 

 

N 60(1335) 11 հոկտեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև ստորագրված «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագիր» ֆինանսավորման համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 4 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-840-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագիր» վարկային համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 4 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-841-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1173-Ն որոշումը

 

«ՀՀ դատական դեպարտամենտին գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1176-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 28-ի N 1377-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1177-Ն որոշումը

 

«Հիմնական դեղերի ընտրության չափանիշները և կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1178-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1179-Ն որոշումը

 

«Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջոցառումների 2018 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1187-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի ապրիլի 21-ի N 410-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1189-Ն որոշումը

 

«Լիազոր մարմնի և ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման համար հայտարարված մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի միջև կնքվող նախնական պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1190-Ն որոշումը

 

«Ճանապարհային հարկի արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը և դրանք ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1191-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1192-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1193-Ն որոշումը

 

«Նախորդ հարկային տարվա ընթացքում հարկային մարմնի կողմից անցկացված (ավարտված) ստուգումների և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ հաշվետվության ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1194-Ն որոշումը

 

«Տարածք վարձակալելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությանն անհատույց օգտագործման տրամադրելու, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1195-Ն որոշումը

 

«Ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման մրցութային հանձնաժողովի գործունեության կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1199-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 18-ի N 534-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1200-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 3-ի N 912-Ն և 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1201-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1073-Ն որոշման

 

N 61(1336) 13 հոկտեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մայիսի 29-ի N 680-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1180-Ն որոշումը

 

«Արդյունաբերական կազմակերպությունների կողմից ձեռք բերված՝ ԱՏԳ ԱԱ 2710 19 710 - 2710 19 980 ապրանքախմբի ծածկագրերին դասվող ապրանքների (բացառությամբ ԱՏԳ ԱԱ 2710 19 820 ապրանքախմբի ծածկագրին դասվող շարժիչային յուղերի) մասով վճարված ակցիզային հարկի գումարների փոխհատուցման կարգը և ժամկետները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1208-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 3-ի N 1173-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1209-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1223-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1917-Ն որոշման մեջ լրացում ու փոփոխություն և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1384-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1247-Ն որոշումը

 

N 62(1337) 18 հոկտեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ

ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2017 թվականի ապրիլի 11-ին ստորագրված` Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի նախագահի 10 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1381 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Գյուղատնտեսության ոլորտում քաղաքականության մոնիտորինգի և գնահատման կարողությունների զարգացման ծրագիր» թիվ TFOA4449 դրամաշնորհի համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 11 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-850-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Շարժական գույքի կադաստր վարող մարմինների կողմից՝ հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցների, դրանց սեփականատերերի, ինչպես նաև փոխադրամիջոցների գրանցման (հաշվառման) տվյալների և դրանց փոփոխությունների վերաբերյալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ տեղեկություններ ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1210-Ն որոշումը

 

«Բնապահպանական հարկի արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը և դրանք ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1211-Ն որոշումը

 

«Ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման համար կայանալիք մրցույթին մասնակցության հայտերին, մրցույթի մասնակիցների որակավորմանը, ֆինանսական և տեխնիկական կարողություններին ներկայացվող չափորոշիչները և մրցութային փաթեթների պատրաստման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1212-Ն որոշումը

 

«Անշարժ գույքի հարկի և փոխադրամիջոցների գույքահարկի արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը և դրանք ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1213-Ն որոշումը

 

«Աշխատողի աշխատանքի ընդունումը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի և գրավոր պայմանագրի բացակայության) և (կամ) նոր աշխատողի համար ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված ժամկետում գրանցման հայտ չներկայացնելու փաստն արձանագրելու կարգը և արձանագրության ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1214-Ն որոշումը

 

«Ավտոբուսներով կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնողների կողմից անսարք ավտոբուսների փոխարինման վերաբերյալ հարկային մարմին տեղեկատվություն ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1215-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1222-Ն որոշումը

 

«ՀՀ մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1224-Ն որոշումը

 

«Ներդրումային ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի ընտրության կարգը սահմանելու և ծրագրի իրականացման ակնկալվող արդյունքների և մոնիթորինգի համակարգի մասին պայմանագրի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1225-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1226-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1227-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1228-Ն որոշումը 

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1229-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի «Աջակցություն Հայաստանի կառավարությանը՝ հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման միջոցով բարելավելու օրենսդրական և կարգավորիչ դաշտը` աջակցելու ազդարարների արդյունավետ պաշտպանության համակարգի ստեղծմանը»  դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1230-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Տավուշի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1231-Ն որոշումը

 

«Որոշ ապրանքատեսակների` ավելացված արժեքի հարկով հարկման բազայի և շահութահարկով հարկման նպատակով դրանց մատակարարումից ստացվող եկամտի որոշման նպատակով ճշգրտվող տվյալները, այդ տվյալների ճշգրտման առավելագույն սահմանները և ապրանքի միավորի հաշվարկային գնի որոշման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1232-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1233-Ն որոշումը

 

«ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1234-Ն որոշումը

 

«Գործարար ծրագրերի հավանության արժանացման և լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1235-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1251-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1254-Ն որոշումը

 

N 63(1338) 25 հոկտեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Անտառարդյունաբերական համալիրի և անտառային տնտեսության բնագավառում համագործակցության մասին» 1998 թվականի սեպտեմբերի 11-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 18 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-126-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ռազմական գործողությունների ժամանակ հեղձուցիչ, թունավորող կամ այլ գազերի օգտագործման և մանրէաբանական պատերազմի միջոցների արգելման մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 18 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-127-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Կորեայի Հանրապետության կառավարության միջև մշակույթի, սպորտի և կրթության բնագավառներում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 18 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-128-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների նմուշների հանձնման կարգի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 18 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-129-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սնդիկի վերաբերյալ» Մինամատայի կոնվենցիան (կից հայտարարությամբ) վավերացնելու մասին» 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-130-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հյուսիսային շրջակա միջավայրի ֆինանսական կորպորացիայի միջև շրջանակային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-131-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարության միջև ներդրումների խրախուսման և փոխադարձ պաշտպանության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-132-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«ՀՀ Նախագահի 2006 թվականի հուլիսի 31-ի ՆՀ-163-Ն հրամանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 13 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-859-Ն հրամանագիրը

 

«ՀՀ Նախագահի 2009 թվականի հուլիսի 6-ի ՆՀ-155-Ն հրամանագրում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 17 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-863-Ն հրամանագիրը

 

«Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների ազգային տնտեսավարող սուբյեկտների համախմբված ֆինանսական հաշվետվության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 17 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-864-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ճապոնիայի կառավարության միջև «Հակահրդեհային սարքավորումների բարելավման ծրագրի համար» հայտագրերի փոխանակմամբ կնքված դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 17 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-865-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Ստորերկրյա քաղցրահամ և թերմալ ջրերի արդյունահանված պաշարների հաշվառման նպատակով ջրահաշվիչ (ջրաչափիչ) սարքերի տեղադրման, կնքման և շահագործման, ստորերկրյա քաղցրահամ և թերմալ ջրերի արդյունահանված պաշարների ծավալների վերաբերյալ տվյալների արձանագրման կարգերը և ժամկետները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1252-Ն որոշումը

 

«Ստուգման կամ այլ կերպ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման իրականացումը հարկ վճարողի, հարկ վճարողի պաշտոնատար անձի բացակայության կամ ի հայտ եկած այլ հանգամանքների հետևանքով անհնարին դառնալն արձանագրելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1253-Ն որոշումը

 

«Հարկային մարմնի գրավոր հարցման կապակցությամբ երրորդ անձանց կողմից տրամադրվող լրացուցիչ տեղեկատվություն ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1255-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1256-Ն որոշումը

 

«Հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրման, անվավեր ճանաչման, չեղարկման կարգը և ոչ էլեկտրոնային եղանակով հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրման դեպքերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1257-Ն որոշումը

 

«Հարկային հսկողությանն առնչվող փաստաթղթեր, իրեր կամ փորձանմուշներ վերցնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1258-Ն որոշումը

 

«Հարկային հսկողության իրականացման ընթացքում փորձաքննության նշանակման, անցկացման և փորձագետի վարձատրության, մասնագետի, թարգմանչի ներգրավման և վարձատրության կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1259-Ն որոշումը

 

«Դրամարկղային գործառնությունների իրականացման, դրանց փաստաթղթավորման, դրամարկղային գրքի գրանցման և դրամարկղային գրքի վարման կարգը, ինչպես նաև առհաշիվ տրված կանխիկ դրամով գումարների նկատմամբ ժամկետային սահմանափակումները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1260-Ն որոշումը

 

«Հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի որակական, պատահական, տեխնոլոգիական և այլ կորուստների փաստաթղթավորման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1261-Ն որոշումը

 

«Պետական կառավարման մարմինների կողմից 50 տոկոս և ավելի պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումներ անցկացնելու, դրանց գործունեությունը վերլուծելու և արդյունքներն ամփոփելու, գործունեության արդյունավետությունը որոշելու, գործադիր մարմինների ղեկավարների կատարած աշխատանքը գնահատելու ու առաջարկություններ ներկայացնելու կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1844-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1262-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 26-ի N 55-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1263-Ն որոշումը

 

«Նոտարների կողմից ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա հանդիսացող` ժառանգված գույքի վերաբերյալ տեղեկատվություն ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1264-Ն որոշումը

 

«Համատեղ համալիր հարկային ստուգումներին լիազոր մարմինների (պաշտոնատար անձանց) մասնակցության կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1265-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական գրանցման (հաշվառման) փաստաթղթերը և տեղեկությունները, ինչպես նաև դրանց փոփոխությունները հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1266-Ն որոշումը

 

«Ստորերկրյա հանքային ջրերի արդյունահանված պաշարների և արտադրված ածխաթթու գազի հաշվառման նպատակով ջրահաշվիչ (ջրաչափիչ) սարքերի, գազաչափերի տեղադրման և կնքման, ստորերկրյա հանքային ջրերի արդյունահանված պաշարների և արտադրված ածխաթթու գազի ծավալների վերաբերյալ տվյալների արձանագրման կարգերը և ժամկետները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1267-Ն որոշումը

 

«Հարկային հսկողության շրջանակներում հարկային մարմնի կողմից կապարակնքման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1268-Ն որոշումը

 

«Անհուսալի համարվող հարկային պարտավորությունները հաշվառելու և հաշվառումից հանելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1269-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 752 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1270-Ն որոշումը

 

«Մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը հաշվետու ժամանակաշրջաններին վերաբերող հաշվարկներով (այդ թվում՝ ճշտված) առաջացող պարտավորությունների և դեբետային գումարների հաշվառման կարգը

սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1271-Ն որոշումը

 

«Ծանուցում ներկայացրած և հաշվառված անձանց մասին տեղեկատվությունը, դրանցում կատարված փոփոխությունները, ծանուցման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքը կասեցնելու կամ դադարեցնելու, ինչպես նաև նոր վայրում գործունեություն իրականացնելու մասին տեղեկատվությունը հարկային մարմնին տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1272-Ն որոշումը

 

«Ստուգումներ իրականացնելու լիազորություն ունեցող մարմինների կողմից հարկ վճարողների ֆինանսական կամ տնտեսական գործունեությանն առնչվող ստուգումների արդյունքների վերաբերյալ տեղեկությունները հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1273-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ քննչական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1274-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1275-Ն որոշումը

 

«ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1277-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության «Գեղարդի վանական համալիրի ժայռափոր եկեղեցիների և ջրահեռացման համակարգի պահպանության և ամրակայման մեթոդաբանությունները» թեմայով խորհրդաժողով» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1278-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 986 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1287-Ն որոշումը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից հարկ վճարողների և անշարժ գույքի հարկի ու փոխադրամիջոցների գույքահարկի հաշվառման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1288-Ն որոշումը

 

«Հարկային հսկողության ապահովման նպատակով հարկային և լիազոր մարմինների միջև տեղեկությունների փոխանակման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1290-Ն որոշումը

 

«Բնապահպանական հարկի և բնօգտագործման վճարների միասնական հարկային հաշվարկի ներկայացման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1291-Ն որոշումը

 

«Օրենքով սահմանված գործունեության տեսակով զբաղվելու թույլտվություն կամ լիցենզիա տրամադրող լիազորված մարմնի կողմից տրված թույլտվությունների և (կամ) լիցենզիաների վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1292-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1293-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 1-ի N 739-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1294-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, գնման գործընթացը կազմակերպելու և ՀՀ ազգային ժողովին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1295-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 16-ի N 123-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1296-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 22-ի N 324-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1297-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 871-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և 2012 թվականի հունիսի 14-ի N 872-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1298-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1299-Ն որոշումը

 

«Լուսակնի հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1392-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1300-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1301-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի N 534-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1302-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1303-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1304-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 13-ի N 857-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1314-Ն որոշումը

 

 

N 64(1339) 25 հոկտեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսության կառավարության միջև օդային հաղորդակցությունների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 20 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-133-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Անվավոր փոխադրամիջոցների և անվավոր փոխադրամիջոցների վրա տեղադրվող և (կամ) օգտագործվող սարքավորումների ու մասերի համար միօրինակ տեխնիկական կարգադրագրերի ընդունման մասին և այդ կարգադրագրերի հիման վրա տրվող հաստատումների փոխադարձաբար ճանաչման պայմանների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 20 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-134-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ազատ առևտրի գոտու մասին 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի պայմանագրի մասնակից պետությունների միջև պետական գնումների կարգավորման կանոնների և ընթացակարգերի մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 20 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-135-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև 2013 թվականի հունիսի 25-ի` «Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության զարգացման մասին» պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող ռազմական նշանակության արտադրանքի առկայության և նպատակային օգտագործման նկատմամբ հսկողության իրականացման կարգի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 20 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-136-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 20 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-137-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 31-ի N 1083-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1316-Ն որոշումը

 

N 65(1340) 1 նոյեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության կառավարության միջև ներդրումների խրախուսման և փոխադարձ պաշտպանության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 23 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-138-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջև «Պաշտպանական համակարգեր» միջպետական ֆինանսաարդյունաբերական խմբի ստեղծման մասին» 2000 թվականի փետրվարի 11-ի համաձայնագրում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 23 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-139-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջև «Պաշտպանական համակարգեր» միջպետական ֆինանսաարդյունաբերական խմբի ստեղծման մասին» 2000 թվականի փետրվարի 11-ի համաձայնագրին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միանալու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 23 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-140-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի զորքերի (ուժերի) միացյալ խմբավորման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 23 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-141-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 52-րդ գլխի 451, 453, 455, 457, 458 և 459-րդ հոդվածների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 24 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1382 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Նախագահի 2009 թվականի հուլիսի 26-ի ՆԿ-97-Ն կարգադրությունն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ Նախագահի 23 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՆԿ-145-Ն կարգադրությունը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Ավելացված արժեքի հարկից ազատման արտոնությունների կիրառության շրջանակները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1317-Ն որոշումը

 

«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենային և ցանցային կապի միջոցներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջները, հսկիչ-դրամարկղային մեքենան հարկային մարմնում գրանցման և գրանցումից հանման կարգն ու հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի կիրառության կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1318-Ն որոշումը

 

«Հիփոթեքային վարկի սպասարկման համար վճարված տոկոսների գումարների չափով ֆիզիկական անձանց կողմից վճարված եկամտային հարկի գումարների փոխհատուցման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1321-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 489-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1322-Ն որոշումը

 

«Ն. Բ. Հակոբյանի անվան ընդհանուր հիգիենայի և մասնագիտական հիվանդությունների գիտահետազոտական ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը միացման ձևով վերակազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1324-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1390-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1325-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 1191-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1326-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1300-Ն որոշման մեջ լրացում ու փոփոխություն և օգոստոսի 15-ի N 1301-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1327-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 665-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1328-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 3-ի N 553-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1329-Ն որոշումը

 

«Գույքի գրանցում (հաշվառում) վարող և (կամ) գույքի նկատմամբ իրավունքներն ու սահմանափակումները գրանցող (հաշվառող) համապատասխան լիազոր մարմինների կողմից ներկայացվող տեղեկությունները, գույքի, դրանց սեփականատերերի, գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքների, սահմանափակումների ու դրանց փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկությունները հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1337-Ն որոշումը

 

«ՀՀ հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2017 թվականի հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1338-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1339-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1442-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1340-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1341-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 16-ի N 111-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1342-Ն որոշումը

 

«ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից անցկացվող ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու, ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1680-Ն և 2013 թվականի մարտի 7-ի N 519-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1343-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 2010 թվականի ապրիլի 27-ի ՀՕ-55-Ն օրենքը չեղյալ ճանաչելու մասին» 22 դեկտեմբերի 2012 թվականի ՀՕ-232-Ն օրենքի

 

N 65(1340).1 3 նոյեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0009/04/10

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0520/02/11

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ՇԴ3/0193/02/11

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0667/02/12

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/3002/02/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՇԴ/1788/02/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0254/04/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0481/02/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0529/02/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/3299/02/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/5402/02/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԼԴ/2540/02/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ1/1999/02/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0072/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՐԴ/0303/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԳԴ1/0547/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0078/04/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/3295/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/3378/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0067/04/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԼԴ3/0173/02/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական և տնտեսական գործ թիվ 3-1989(ՎԴ), 05-2153

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/7503/05/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2010/05/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/3899/05/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/4546/05/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6872/05/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6900/05/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/7107/05/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ5/0084/05/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0229/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0560/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2632/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2643/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/3839/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/4093/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6377/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6487/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԼԴ/0193/01/10

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՎԴ/0039/01/12

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՎԴ2/0016/01/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ/0085/01/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԳԴ5/0007/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0084/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ1/0007/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ1/0005/11/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0030/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0067/11/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0075/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0533/06/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0021/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0104/11/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0016/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՎԲ-02/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ 1-81/2005, Զ-139/06, ՎՔԲ-195/06, Զ-510/06

 

N 66(1341) 8 նոյեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«2017 թվականի ձմեռային զորակոչ անցկացնելու և զորացրում կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 2 նոյեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-873-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իսրայելի Պետության կառավարության միջև դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող անձանց համար մուտքի արտոնագրի վերացման մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 2 նոյեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-874-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության և Տաջիկստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության միջև համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 2 նոյեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-875-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության միջև երիտասարդության հետ աշխատանքի և սպորտի բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 2 նոյեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-876-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 23-ի N 174-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1351-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1352-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 9-ի N 363-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1353-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունվարի 20-ի N 30-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1354-Ն որոշումը

 

«Վթարների դեպքում մարդու առողջության համար դրանց հետևանքների նվազեցմանը և բնապահպանական վնասի չափի գնահատմանը և վնասի փաստացի կամ հնարավորինս նվազեցմանը վերաբերող տեղեկատվությանը ներկայացվող պահանջների և տեղեկատվության տրամադրման կարգի սահմանման մասին» ՀՀ կառավարության 26 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1366-Ն որոշումը

 

«Խոշտանգումից տուժած անձանց հոգեբանական ծառայություններից օգտվելու կարգը և պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1367-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1118-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1374-Ն որոշումը

 

«2017 թվականի ձմեռային զորակոչը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1386-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1387-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2017 թվականի մայիսի 6-ի N 413-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1244-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 3 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1259-Ն որոշումը

 

N 67(1342) 15 նոյեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Տիեզերական օբյեկտների կողմից հասցված վնասի համար միջազգային պատասխանատվության մասին» կոնվենցիան վավերացնելու մասին» 8 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-142-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տիեզերագնացներին փրկելու, տիեզերագնացների վերադարձի և տիեզերական տարածություն արձակված օբյեկտների վերադարձի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 8 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-143-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տիեզերական տարածության, այդ թվում` Լուսնի և այլ երկնային մարմինների հետազոտման և օգտագործման ոլորտում պետությունների գործունեությունը կարգավորող սկզբունքների մասին» պայմանագիրը վավերացնելու մասին» 8 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-144-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տիեզերական տարածություն արձակված օբյեկտների գրանցման մասին» կոնվենցիան վավերացնելու մասին» 8 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-145-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Լուսնի և այլ երկնային մարմինների վրա պետությունների գործունեության կարգավորման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 8 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-146-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Միջազգային ծովային կազմակերպության մասին» կոնվենցիան վավերացնելու մասին» 8 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-147-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-148-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-149-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Քաղաքական ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-150-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Քրեական դատավարության մասնակիցների պաշտպանության մասին 2006 թվականի նոյեմբերի 28-ի համաձայնագիրը` պաշտպանության միջոցների իրականացման հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման հարցերով իրագործելու վերաբերյալ» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-151-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-152-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-153-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հավաքների ազատության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-154-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-155-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-156-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-157-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-158-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-159-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-160-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-161-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-162-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-163-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Լևոն Բարսեղյանի դիմումի հիման վրա՝ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 7 նոյեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1383 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության միջև հեռահաղորդակցության և փոստային կապի բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 8 նոյեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-883-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Շահաբաժինների տեսքով ստացվող եկամուտները դրանց ստացման հարկային տարվա ընթացքում շահաբաժին վճարող՝ ՀՀ ռեզիդենտ նույն կազմակերպության կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներդնելու դեպքում այդ շահաբաժիններից վճարված եկամտային հարկի գումարները պետական բյուջեից փոխհատուցելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1371-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1372-Ն որոշումը

 

«Շահութահարկ վճարողների (բացառությամբ բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների և արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված անձանց) դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստի (պահուստաֆոնդի) ձևավորման, դեբիտորական ու կրեդիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 2052-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1373-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1375-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 1602-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1381-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1376-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1377-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1209-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1378-Ն որոշումը

 

«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1379-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի N 122-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1381-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 28-ի N 895-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1382-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1392-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1393-Ն որոշումը

 

«ԴՆԹ-ի որոշման (ներառյալ` նմուշառման) կարգը և ժամկետները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մարտի 9-ի N 351-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1395-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1396-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1397-Ն որոշումը

 

«Կապանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» հիմնադրամի վերակազմավորելու, «Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» հիմնադրամի կանոնադրությունը հաստատելու և գույք տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1398-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1401-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 945-Ն որոշման

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1251-Ն որոշման

 

N 68(1343) 15 նոյեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին » ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-164-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-165-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-166-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում  փոփոխություններ կատարելու մասին» 10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-167-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ավստրիայի Հանրապետության Դաշնային կառավարության միջև օդային տրանսպորտի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-168-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-169-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-170-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-171-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Զենքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-172-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-173-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-174-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-175-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Փորձագիտական ծառայություններ արտաբյուջետային միջոցների հաշվին» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1380-Ն որոշումը

 

«Մ-6, Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագրի շրջանակներում որոշ տարածքների, գույքային իրավունքի նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1412-Ն որոշումը

 

N 69(1344) 22 նոյեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-176-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-177-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-178-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-179-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-180-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-181-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտավորման մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-182-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-183-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-184-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-185-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-186-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-187-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-188-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-189-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-190-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-191-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-192-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 14 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-193-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների դիմումի հիման վրա՝ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 64-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերի, 69-րդ հոդվածի 1-ին մասի, Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017 թվականի մարտի 31-ի N 2-Ն, 7-Ն, 8-Ն, 9-Ն որոշումների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1384 որոշումը

 

«2017 թվականի հոկտեմբերի 24-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև` ՀՀ կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1385 որոշումը

 

«Գագիկ Բադալյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 14 նոյեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1386 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայողի ատեստավորում անցկացնելու կարգը հաստատելու և պետական ծառայողի ատեստավորման թերթի ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 16 նոյեմբերի 2017 թվականի ՆՈ-06-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայողների ատեստավորման հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 16 նոյեմբերի 2017 թվականի ՆՈ-07-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմում մրցույթ և ատեստավորում անցկացնելու համար թեստեր կազմելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 16 նոյեմբերի 2017 թվականի ՆՈ-08-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1403-Ն որոշումը

 

«Հողի բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը և հանված բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 20-ի N 1026-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1404-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի պետական ռեզերվների գործակալության «Պետական պահուստի նյութական արժեքների թարմացման, փոխարինման, փոխառման և ապաամրագրման գործառնությունների իրականացում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1405-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հուլիսի 21-ի N 1270-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1406-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունիսի 26-ի N 635-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1414-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N 482-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1415-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 25-ի N 285-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1417-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու, ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1418-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կրթության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի աշխատակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1419-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի N 122-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1421-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունիսի 4-ի N 631-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1424-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1935-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1425-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 4-ի N 329-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1435-Ն որոշումը

 

N 70(1345) 27 նոյեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2017 թվականի մայիսի 26-ին Կազանում ստորագրված՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կողմից արդյունաբերական ապրանքների նկատմամբ հատուկ սուբսիդիաները Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ կամավոր համաձայնեցնելու և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կողմից հատուկ սուբսիդիաների տրամադրման հետ կապված՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից քննություն անցկացնելու կարգի մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 21 նոյեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1388 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Ընտրանքային կարգով պատվիրատուների հաստատած գնման առարկաների բնութագրերի և մասնակիցներին ներկայացվող որակավորման պահանջների գնահատման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1454-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1462-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1463-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1464-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 21 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1348-Ն որոշումը

 

N 71(1346) 29 նոյեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բոսնիա և Հերցեգովինայի նախարարների խորհրդի միջև դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող անձանց համար առանց մուտքի արտոնագրի այցելությունների մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 21 նոյեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-892-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական զարգացման բանկի միջև ստորագրված «Հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհային միջանցքի շինարարություն (4-րդ հերթ)» նախագծի ֆինանսավորման համար Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության հակաճգնաժամային հիմնադրամի միջոցներից ներդրումային վարկի տրամադրման մասին» համաձայնագրի թիվ 2 լրացուցիչ համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 23 նոյեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-894-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Դեղատոմսերի ձևերը, դեղատոմսեր գրելու, դեղեր բաց թողնելու (ներառյալ էլեկտրոնային եղանակով) կարգը, ինչպես նաև  դեղերի և դեղանյութերի հաշվառման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 14-ի N 759 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1402-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի հունվարի 10-ի N 15 և 2003 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1138-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու և որպես նվիրաբերություն գույք ընդունելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1430-Ն որոշումը

 

«Երևանի պետական հենակետային բժշկական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերակազմավորման ձևով վերակազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1437-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու ու գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1438-Ն որոշումը

 

«ՀՀ սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1439-Ն որոշումը

 

«Էլեկտրոնային հսկողության միջոցների կիրառման և ֆինանսավորման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1440-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1441-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1442-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1443-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 21-ի N 1129-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1448-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 311-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1449-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1384-Ն որոշման մեջ լրացում, 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1599-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 2007 թվականի փետրվարի 1-ի N 201-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1450-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտի համայնքի ավագանու անդամների արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1452-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1453-Ն որոշումը

 

N 72(1347) 29 նոյեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և այլ երկրների միջև միջպետական (միջկառավարական) համաձայնագրերի շրջանակներում ՀՀ զինված ուժերի համար բացառապես ռազմական նշանակության արտադրանքի ներմուծումն ավելացված արժեքի հարկից ազատելու մասին» 28 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-194-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2009 թվականի հունիսի 16-ին ստորագրված` ՏՐԱՍԵԿԱ մուլտիմոդալ փոխադրումների զարգացման մասին համաձայնագրում (կից առարկությամբ) ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 21 նոյեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1389 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 3-ի N 692-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1465-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1373-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1466-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2000 թվականի ապրիլի 11-ի N 161 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1467-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1469-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ վերահսկիչ պալատին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1471-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ու ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1472-Ն որոշումը

 

N 72(1347).1 1 դեկտեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Արամ Հակոբյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 142-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի և 143-րդ հոդվածի 5-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 21 նոյեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1387 որոշումը

 

«1968 թվականի նոյեմբերի 8-ին Վիեննայում ստորագրված` Ճանապարհային նշանների և ազդանշանների մասին կոնվենցիայում (կից առարկությամբ) ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 21 նոյեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1390 որոշումը

 

«2017 թվականի հունիսի 14-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության միջև քաղաքացիների փոխադարձ այցելությունների մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 23 նոյեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1391 որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 2017 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ստորագրված` «Հանրային արդյունավետության և ֆինանսական շուկաների ծրագիր. ենթածրագիր 1» (ընթացիկ գործառնություններ) վարկային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 23 նոյեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1392 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1483-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0093/01/09

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0049/01/12

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ/0101/01/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՎԴ1/0018/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ/0116/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0030/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0132/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0060/11/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0155/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ1/0006/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ2/0056/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ3/0059/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0017/06/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0002/11/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0046/13/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԼԴ4/0031/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ2/0001/15/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ/0008/13/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ/0182/06/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ/0004/06/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ1/0043/01/16

 

N 73(1348) 6 դեկտեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» 29 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-195-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պաշտպանության մասին» 29 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-196-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 29 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-197-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1490-Ն որոշումը

 

N 73(1348).1 6 դեկտեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ մարզպետարաններին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1489-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1493-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի մայիսի 26-ի N 313 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1494-Ն որոշումը

 

«Գնման պայմանագրերը լուծելու, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մարտի 30-ի N 426-Ն և 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1497-Ն որոշումը

 

N 74(1349) 13 դեկտեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Դատախազության մասին» 1 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-198-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 1 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-199-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 1 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-200-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մշակութային արժեքների արտահանման և ներմուծման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 1 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-201-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 1 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-202-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 1 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-203-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 1 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-204-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 1 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-205-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ագրարային պետական տեսչությունների մասին» ՀՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 1 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-206-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 2011 թվականի մայիսի 30-ին ստորագրված՝ «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր-Ծրագիր 2» (հատուկ գործողություններ) և Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 2014 թվականի մարտի 11-ին ստորագրված՝ «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր-Ծրագիր 3» (ընդհանուր գործողություններ) վարկային համաձայնագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 1 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-207-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 6 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-208-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 6 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-209-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 6 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-210-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 6 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-211-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2016 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» 6 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-212-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 6 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-213-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 6 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-214-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 6 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-215-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-216-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-217-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-218-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Համաշխարհային բանկի (ի դեմս Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի և Միջազգային զարգացման ընկերակցության) միջև ստորագրված «Հանքարդյունաբերության ոլորտի քաղաքականության ծրագիր» թիվ TFOA5519 դրամաշնորհի նամակ֊համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 1 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-912-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություն ու լրացում և 2017 թվականի ապրիլի 27-ի N 449-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1491-Ն որոշումը

 

«Ռոյալթի վճարողների կողմից խտանյութի իրացման շրջանառության առավելագույն սահմանաչափերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1492-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության կողմից հանցագործությունների, վարչական իրավախախտումների, պատահարների վերաբերյալ հաղորդումներն ընդունելու, գրանցելու, հաշվառելու և դրանց ընթացք տալու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1495-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1496-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1504-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետություն-Ռեսպուբլիկա Արմենիա» և «Հանրապետություն» փակ բաժնետիրական ընկերությունները «Արմենպրես» փակ բաժնետիրական ընկերությանը միացնելու ձևով վերակազմակերպելու և ՀՀ կառավարության 1998 թվականի հունվարի 22-ի N 74 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1506-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1507-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1509-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1510-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1511-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ oրենքում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1512-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 16-ի N 895-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1513-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1514-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 5 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1413-Ն որոշումը

 

 

N 74(1349).1 13 դեկտեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ գլխավոր դատախազի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 296-րդ հոդվածի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 5 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1393 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1515-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1516-Ն որոշումը

 

«ՀՀ պետական բյուջեի նկատմամբ դրամային պարտավորությունների մասով պարտապանին սնանկ ճանաչելու վերաբերյալ դիմում ներկայացնելուց ձեռնպահ մնալու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1517-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1518-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 10-ի N 1016-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1519-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 1995 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 124 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1520-Ն որոշումը

 

«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով (առկա, հեռակա) 2018/2019 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1521-Ն որոշումը

 

«ՀՀ առողջապահության նախարարության «Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի ծառայությունների աջակցություն» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1522-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1523-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1524-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1534-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Արայիկ Մելքումյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ» ՀՀ արդարադատության խորհրդի 24 նոյեմբերի 2017 թվականի ԱԽ-17-Ո-17 որոշումը

 

N 75(1350) 13 դեկտեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1543-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1556-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի մայիսի 2-ի N 726-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1577-Ն որոշումը

 

N 75(1350).1 13 դեկտեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև «Հանրային արդյունավետության և ֆինանսական շուկաների ծրագիր. ենթածրագիր 1» (ընթացիկ գործառնություններ) վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 13 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-219-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պահեստազորի առաջին խմբի բժշկական կազմի սպաների զորակոչ անցկացնելու և զորացրում կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 12 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-919-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Տրամադրված բյուջետային վարկերի մարման ժամկետներում փոփոխություն կատարելու թույլտվության և պարտքը մարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1576-Ն որոշումը

 

N 76(1351) 15 դեկտեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2018 թվականի գործունեության տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 8 դեկտեմբերի 2017 թվականի ԱԺՈ-004-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 1474-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու, Ակնալճի համայնքին հողամաս նվիրելու և «Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալն ավելացնելու մաuին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1586-Ն որոշումը

 

«Արտադրող կամ ներմուծող չհանդիսացող՝ դրոշմավորման ենթակա ապրանքներ օտարող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից մինչև օրենքով սահմանված՝ դրոշմավորման ենթակա ապրանքներն իրենց կողմից առանց դրոշմավորման օտարելու վերջնաժամկետն իրենց մոտ առկա՝ դրոշմավորման ենթակա ապրանքների գույքագրված մնացորդների դրոշմավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1587-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 29-ի N 1055-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1589-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մարտի 7-ի N 384-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1591-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 11 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1457-Ն որոշումը

 

N 76(1351).1 22 դեկտեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

 «Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» 19 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-224-Ն ՀՀ օրենքը

 

 

N 77(1352) 15 դեկտեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Էստոնիայի Հանրապետության կառավարության միջև «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև` առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի կիրարկման մասին (կիրարկող արձանագրություն)» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 15 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-220-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» պայմանագիրը վավերացնելու մասին» 15 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-221-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1676-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1582-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1588-Ն որոշումը

 

N 77(1352).1 15 դեկտեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Վարտգեզ Գասպարիի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 375-րդ հոդվածի և 379-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 343-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 8 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1394 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը թույլտվություն տալու, «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 հավելվածում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1541-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1542-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի հանրային հեռուստառադիոընկերությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1544-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության «Մերձավոր Արևելքի աստղագիտական ժառանգությունը» թեմայով միջազգային խորհրդաժողով» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1545-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1546-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1547-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և «ՀՀԿԳՆԳՀԱՇՁԲ-17/1» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1548-Ն որոշումը

 

«ՀՀ մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1549-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1550-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1553-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն, 2017 թվականի օգոստոսի 31-ի N 1060-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1554-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և փոփոխություններ, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1560-Ն որոշումը

 

«Ավելացված արժեքի հարկից ազատվող թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1564-Ն որոշումը

 

«Պետական գույքի կառավարման 2018-2020 թվականների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1566-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1956-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1568-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը գումար հատկացնելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1573-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը և ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1583-Ն որոշումը

 

«ՀՀ-ում պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում 2011-2016 թվականներին հատկացված սերմացուների, 2015-2016 թվականներին հատկացված ազոտական, ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի դիմաց ձևավորված պարտքերի ներման մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1585-Ն որոշումը

 

N 78(1353) 18 դեկտեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Դատավորների թեկնածությունների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացվող որակավորման գրավոր քննության արդյունքների գնահատման և բողոքարկման հանձնաժողովների անդամներին վճարվող հատուցման չափը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1597-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 1015 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1598-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի N 1543-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1599-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1939-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1603-Ն որոշումը

 

«Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1164-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1604-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1607-Ն որոշումը

 

«ՀՀ զինված ուժերի պահեստազորի առաջին խմբի բժշկական կազմի սպաների զորակոչ անցկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1611-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 1999 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 670 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1614-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 10-ի N 1016-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1615-Ն որոշումը

 

N 78(1353).1 19 դեկտեմբերի 2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1600-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1601-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1602-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1605-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1606-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գնումների գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1608-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1609-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1610-Ն որոշումը

 

«ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1612-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կ